Najnovšie trhové výhľady

Naše kľúčové presvedčenia sa skúmajú prostredníctvom troch rôznych typov dokumentov:
- Mesačné pohľady na trh;
- Týždenné smerovanie trhu;
- Infografika Globálny investičný pohľad.

Financial analyst analyzing market insights

Mesačné pohľady na trh: Apríl 2024

2024_03 - Monthly Market Views-EN Long

Mesačné pohľady na trh: Apríl 2024

Komentár: Monica Defend

4 témy, ktoré riadia trhy:
 • Odolnosť americkej ekonomiky pod dohľadom;
 • Divergencie centrálnych bánk na dohľad;
 • Geopolitika a voľby v USA v centre pozornosti,;
 • Rozvíjajúce sa trhy napredujú.

Týždenné smerovanie trhu: apríla - 26. apríla 2024

Eurozóna: Najhoršie je za nami, čaká nás pomalé oživenie

Kľúčové poznatky:
 • Ukazovatele podnikateľskej činnosti v eurozóne sa postupne zlepšujú, čo vytvára pozitívne prostredie pre európske trhy. 

 • Mierne lepší rast, dezinflácia a blížiace sa zníženie sadzieb vytvárajú relatívne pozitívne prostredie pre akcie v eurách.

 • ECB, ktorá začína znižovať sadzby, by neskôr mohla podporiť aj európske akcie s nízkou kapitalizáciou.

Týždenné smerovanie trhu: apríla - 26. apríla 2024

Weekly Market Directions - Week 22nd - 26th April 2024

Infografika Global Investment Views: Apríl 2024

Global Investment Views - April 2024

Infografika Global Investment Views: Apríl 2024

Prostredie neskorého cyklu sa prejavuje

4 trendy identifikované na nasledujúci mesiac:
 • Zmena trendu v akciách Európou a Japonskom;

 • Rozdiely medzi centrálnymi bankami môžu zvýhodniť globálne dlhopisy; 

 • Hľadajte príjem v úveroch;

 • Preskúmajte EM Áziu a Indiu. 

Investičný inštitút Amundi
Platforma Investičného inštitútu Amundi spája vysvetlenie diania v ekonomike a na trhoch s dôsledkami pre investorov. Vydáva celý rad pravidelných a ad-hoc publikácií prispôsobených
širokému okruhu čitateľov.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky informácie uvedené v tomto dokumente pochádzajú od spoločnosti Amundi Asset Management S.A.S. a sú platné k 08. máju 2024. Diverzifikácia nezaručuje zisk ani nechráni pred stratou. Názory vyjadrené v súvislosti s trhovými a ekonomickými trendmi sú názormi autora, a nie nevyhnutne spoločnosti Amundi Asset Management S.A.S., a môžu sa kedykoľvek zmeniť na základe trhových a iných podmienok a nie je možné zaručiť, že krajiny, trhy alebo sektory budú fungovať podľa očakávaní. Na tieto názory sa nemožno spoliehať ako na investičné poradenstvo, odporúčanie cenných papierov alebo ako na indikáciu obchodovania s akýmkoľvek produktom Amundi. Tento materiál nepredstavuje ponuku ani výzvu na nákup alebo predaj akýchkoľvek cenných papierov, podielových listov fondov alebo služieb. Investovanie zahŕňa riziká vrátane trhových, politických, likviditných a menových rizík. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani indikátorom budúcich výsledkov. 

Dátum prvého použitia: 1.júla 2024

Identifikátor dok: 3578148

Marketingová komunikácia