Vážení investori,

Predstavenstvo spoločnosti Amundi Funds schválilo zmeny vybraných Amundi fondov. Zmeny nadobúdajú účinnosť k 15.3.2024.

Prehľad plánovaných zmien:

  1. Zvýšenie minimálneho záväzku udržateľných investícii u niekoľkých fondov.
  2. Zmena názvu vybraných fondov.
  3. Zmena minimálnej prahovej hodnoty ESG v prípade fondov Amundi Funds Multi-Strategy Growth a Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy.
  4. Zmena názvu, úprava investičných zásad a procesu riadenia a zmena charakteristík ESG u fondu Amundi Funds Euro Corporate Bond.
  5. Doplňujúci ukazovateľ ESG pri fonde Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future.
  6. Zmena benchmarku: Amundi Funds Global Multi-Asset a Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative.
  7. Úprava manažérskych poplatkov pri krátkodobých fondov Cash EUR a Cash USD.
  8. Prepracovanie cieľa, investičnej politiky a procesov riadenia fondov.
  9. Delegovanie časti aktív pri fonde Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset.

Detailný popis zmien v prílohe.

Ďakujeme, že s nami investujete

Amundi