V rámci prípravy odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie zavádza Amundi Asset Management nevyhnutné opatrenia k tomu, aby jej podnikanie vo Veľkej Británii bolo plne regulované miestnym regulačným orgánom – úradom Financial Conduct Authority a v dôsledku toho budú činnosti, ktoré sú v súčasnej dobe realizované londýnskou pobočkou Amundi Asset Management prevedené na Amundi (UK) Limited.

Preto sa predstavenstvo Amundi Luxembourg S.A., konajúce ako správcovská spoločnosť fondu, rozhodlo k 1. októbru 2019 vymenovať Amundi (UK) Limited so sídlom 41, Lothbury, Londýn EC2R 7HF, Veľká Británia investičným manažérom podfondov uvedených v prílohe tohto oznámenia (ďalej len „Podfondy“) namiesto Amundi Asset Management alebo jej londýnskej pobočky.

Vezmite prosím na vedomie, že tieto zmeny neovplyvnia žiadnu ďalšiu charakteristiku Podfondov, vrátane úrovne poplatkov, a nebudú mať žiadny dopad na portfólio Podfondov.

Posledný prospekt kľúčových informácií pre investorov je na požiadanie zdarma k dispozícii v sídle spoločnosti.

Kompletné vyjadrenie nájdete v prílohe.