Predstavenstvo spoločnosti Amundi Funds oznamuje, že s účinnosťou od 23. mája 2024 dochádza k zvýšeniu poplatku za správu fondu Amundi Funds Cash EUR v rámci limitu stanoveného štatútom fondu. Poplatok za správu fondu sa zvyšuje na 0,50 %.

Výška nového poplatku zohľadňuje rast základnej úrokovej sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou za posledné dva roky. V prípade, že by úrokové sadzby v budúcnosti výrazne klesli, spoločnosť je pripravená pristúpiť k prehodnoteniu výšky poplatku.

Detailné informácie o investičnej stratégii a všetkých aktuálnych cenových parametroch vrátane očakávaného zhodnotenia za rok 2023 nájdete na stránkach fondu.

V prípade, že s týmito zmenami súhlasíte, nemusíte podnikať žiadne kroky. V opačnom prípade môžete požiadať o ukončenie svojej investície a bezplatne odkúpiť svoje podielové listy v priebehu 1 mesiaca.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na: infosk@amundi.com

Ďakujeme, že s nami investujete
Vaše Amundi