Vážení investori,

predstavenstvo spoločnosti CPR Invest rozhodlo o nasledujúcich zmenách stanov:
A) Úpravy týkajúce sa všetkých fondov:

  • Spresnenie maximálnej výšky poplatkov za správu
  • Úprava mechanizmu oceňovania v súvislosti s rodinou fondov Buy and Watch.

B) Úpravy účinné od 25. marca 2024 alebo od 1. apríla 2024 týkajúce sa vybraných fondov CPR Invest, najmä pokiaľ ide o ich investičnú politiku, investičné ciele a maximálne poplatky za správu.

Podrobný popis zmien nájdete v oznámení v prílohe.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese infocr@amundi.com.

Vaša spoločnosť Amundi