Od začiatku udalostí odohrávajúcich sa na Ukrajine, po ktorých nasledovali európske a medzinárodné rozhodnutia jedno po druhé, bolo potrebné každodenné prispôsobenie našich akcií.

Amundi je plne mobilizovaná na poskytovanie služieb pre svojich klientov, aby zabezpečila zvládnutie dôsledkov tohto konfliktu a aby vás pravidelne informovala o akomkoľvek vývoji. Výkonný výbor Amundi sa schádza každý deň, aby posúdil situáciu a rozhodol o vhodných opatreniach vo všetkých našich oddeleniach:

  • Naše investičné tímy pozorne sledujú situáciu, aby sme mohli obozretne spravovať portfóliá našich klientov;
  • Naše podporné a kontrolné tímy analyzujú v reálnom čase dôsledky uložených sankcií a opatrení, ktoré sa majú prijať;
  • Naše špecializované oddelenie operácií/služieb a tímy Amundi Technology starostlivo vyhodnocujú riziká a zaisťujú, že kritické operácie sú realizované a ich realizácia je vykonávaná za najlepších podmienok;
  • Naše oddelenia klientskych služieb sa snažia informovať našich klientov a včas reagovať na ich požiadavky.

Zostávame vám neustále k dispozícii, aby sme vám pomohli.

Radi by sme tiež ponúkli našu plnú podporu našim zamestnancom z regiónov postihnutých touto vojnou a 2 400 zamestnancom Crédit Agricole Ukraine, ktorí sa bezprostredne ocitli v tejto situácii a vykonávajú činnosti na poskytovanie služieb pre svojich klientov.

 

Pre ďalšie informácie môžete pravidelne sledovať webovú stránku venovanú nášmu výskumu (Research Center), kde nájdete odporúčania a analýzy od našich expertov a Amundi Institute s ohľadom na bezprecedentný vývoj krízy.