Iba do 24. apríla 2024 prebieha úpis nového fondu z rodiny Buy and Watch – CPR B&W Climate Target 2027. Portfólio fondu bude zainvestované do viac ako 80 firemných dlhopisov a splatnosť fondu sú 3 roky. Pôjde o firmy investujúce do nízkoemisných technológií a inovácií majúci šancu stať sa lídrami vo svojom odvetví. Môžu získať konkurenčnú výhodu a zároveň prispieť k udržateľnému rozvoju. Firmy, ktoré sa zapájajú do týchto programov a realizujú nízkoemisné projekty, majú príležitosť získať finančné prostriedky a ďalšie výhody, ktoré im umožnia posilniť ich pozíciu na trhu.