Vážení klienti,

Z dôvodu karanténnych opatrení v celej Slovenskej republike sme boli informovaní Slovenskou poštou, že s účinnosťou od 18/03/2020 nebudú do spoločností a ani fyzickým osobám doručované zásielky typu reccomando, resp. doporučené. Všetky tieto zásielky ostanú na pošte a je potrebné, aby po nich chodili konatelia spoločností, resp. osoby splnomocnené. Z dôvodu obmedzeného chodu officu v Bratislave i Českej republike, a to tak personálneho ako aj v oblasti poskytovaných činností, nie je v možnostiach spoločnosti aktuálne takúto poštu vyzdvihovať na dennej báze. Toto môže a určite spôsobí zdržania v spracovaní takto zaslaných pokynov.

Je preto na mieste informovať Vás a našich klientov, aby akúkoľvek poštu do spoločnosti toho času nezasielali ako doporučenú zásielku, ale iba druhou triedou.

 Verifikácie všetkých pokynov elektronickou formou

S účinnosťou od 20.3.2020 spoločnosť akceptuje tieto formuláre aj formou doručenia z Vášho registrovaného e-mailu (e-mailu, ktorý má spoločnosť od Vás k dispozícii z predchádzajúcej vzájomnej komunikácie) na e-mailovú adresu spoločnosti infosk@amundi.com, za predpokladu, že pdf formulár bude z Vašej strany elektronicky podpísaný (nepostačuje elektronický podpis e-mailu).

Príslušné formuláre nájdete tu stránke Formuláre. Prosíme Vás o ich riadne vyplnenie, elektronické podpísanie ich pdf verzie a zaslanie na e-mail spoločnosti.

Chceli by sme Vás uistiť, že spoločnosť pracuje aj na ďalších možnostiach alternatívneho spôsobu našej vzájomnej komunikácie, o ktorých Vás budeme v blízkej dobe informovať. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo alternatívne spôsoby komunikácie s klientmi kedykoľvek ukončiť, o čom bude klientov informovať aspoň týždeň vopred.

Vaša Amundi.