Náš prvý Strategický report si môžete prečítať už teraz  online . V reporte sú prezentované výzvy a príležitosti v oblasti rastu, naša stratégia, ekosystém a spôsob, akým vytvárame hodnotu pre všetkých našich stakeholderov – klientov, zamestnancov, akcionárov, investorov, spoločnosť a ďalšie.