Vážení klienti,

predstavenstvo spoločnosti Amundi Funds informuje o zmenách týkajúcich sa vybraných fondov Amundi.

Kľúčovou zmenou je zaradenie do prospektu (štatútu) rodiny fondov Amundi Funds informácie týkajúce sa zodpovedného prístupu k životnému prostrediu, sociálnej zodpovednosti a zodpovednému riadeniu spoločností – tzv. ESG.

Informácie o zmenách spojených so zodpovedným prístupom a ďalších zmenách vybraných Amundi Funds fondov sú k dispozícii v detailnom oznámení v prílohe.

Zmeny týkajúce sa fondu Diversified Growth z rodiny Amundi Fund Solutions sú zasa k dispozícii v prílohe.

Vaše Amundi