Vážení investori,

predstavenstvo spoločnosti Amundi Funds (ďalej len „Predstavenstvo“) si Vás týmto dovoľuje informovať o následujúcich zmenách:

  1. Zmena názvu fondu – po novom bude názov fondu Argo Bond.
  2. Úpravy investičnej politiky a investičných zásad. Detaily sú nižšie v odkaze v oznámení investorom.

Dátum účinnosti zmeny: 22. marca 2021.

Posledná možnosť zadať pokyn k odkupu či prestupu v prípade podfondu Euro Alpha Bond: 17. marca 2021.

V prípade, že s plánovanými úpravami súhlasíte, nemusíte učiniť žiadne kroky. V prípade nesúhlasu, môžete z podfondu zdarma zrealizovať spätný odkup či prestup do akéhokoľvek iného otvoreného podielového Amundi fondu. V prípade investičných plánov je potrebné rešpektovať ich pravidlá a podmienky.

Detailné informácie sú k dispozícii na webových stránkach Amundi v sekcii právne informácie / oznámenia investorom tu.