V Amundi neustále posúvame kvalitu poskytovaných investičných riešení. Jednou z kľúčových oblastí nášho rozvoja je zodpovedné investovanie, ktorého princípy sú zahrnuté vo všetkých našich riešeniach, ktoré ponúkame viac ako 100 miliónom klientov po celom svete.

V nadväznosti na novú európsku legislatívu týkajúcu sa zodpovedného investovania (SFDR) sme pri vybraných Amundi Funds fondoch začali implementovať doplnkový investičný cieľ, ktorým je dosahovať lepšie hodnotenie fondu v oblasti ESG kritérií v porovnaní s príslušným benchmarkom.

V prípade fondov Amundi Funds Top European Players a Amundi Funds Global Perspectives sme sa rozhodli zmeniť ich názov na Amundi Funds Sustainable Top European Players a Amundi Funds Sustainable Global Perspectives, čo lepšie vystihuje zmenu vyššie uvedeného investičného cieľa. Súčasne sme pristúpili k úprave benchmarku používaného na výpočet a monitorovanie relatívneho rizika. K zmene názvu sme tiež pristúpili pri fonde Amundi Funds Argo Bond a Amundi Funds Argo Bond Dynamic – po novom sa budú volať: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond a Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic.

Okrem týchto zmien sme sa ešte rozhodli pri vybraných fondoch pozastaviť ustanovenie NAV v období štátnych sviatkov, vytvoriť dodatky k investičnej politike, odstrániť sub-investičného manažéra a stanoviť nové benchmarky.

Vyššie uvedené zmeny sú účinné od 30.11.2021. Pokiaľ nesúhlasíte s vyššie uvedenými zmenami, môžete za štandardných podmienok a v súlade so štatútom fondu vykonať prestup do iného fondu alebo vykonať spätný odkup.

Detaily v prílohe.