Vážení investori,

dovoľujeme si Vás informovať o zmenách vybraných fondov z rodiny Amundi Funds.

Okrem informácie o pozastavení stanovovania kurzov počas sviatkov nájdete v oznámení informácie o zmenách, ktoré sa týkajú správy aktív, úpravy investičnej politiky, investičného cieľa či investičných zásad, zmeny benchmarku, zmeny názvu či úpravy maximálnych administratívnych poplatkov a výkonnostných poplatkov.

Bližšie informácie nájdete v prílohe. V prípade, že s touto zmenou nesúhlasíte, môžete fond odkúpiť podľa platného cenníka.

Vaše Amundi