Vážení investori,

s účinnosťou od 30. júna 2023 sa menia investičné zásady a investičný proces fondov First Eagle Amundi International Fund First Eagle Amundi Income Builder Fund.

  • U oboch dochádza k zvýšeniu max. expozície voči komoditám z 10 % na 25 %.
  • V prípade First Eagle Income Builder sa mení klasifikácia SFDR článku 6 na 8.
  • Pretože k 30. júnu 2023 končí benchmark Libor USD, zmení sa benchmark výkonnostného poplatku.

Detaily nájdete v Oznámení v prílohe.

Ďakujeme, že s nami investujete
Amundi