Vážená klientka, vážený klient,

neustále chceme skvalitňovať naše služby. Aktívne reagujeme na meniace sa trhové a regulačné prostredie, ako aj na podnety prichádzajúce od vás, našich investorov. Z tohto dôvodu dňa 10.5.2023 Predstavenstvo spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. prerokovalo a schválilo aktualizáciu základných zmluvných dokumentov.

S účinnosťou od 1.7.2023 sú aktualizované:

• OBCHODNÉ PODMIENKY PRE OBHOSPODAROVANIE
• INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV OHĽADNE OBHOSPODAROVANIA

Vysvetlenie zmien a odkaz na dokumenty nájdete v prílohe.

S účinnosťou od 1.7.2023 sú taktiež aktualizované:

• VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH SLUŽIEB TÝKAJÚCICH SA ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA,
• INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV PRE POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH SLUŽIEB TÝKAJÚCICH SA ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA.

Vysvetlenie zmien a odkaz na dokumenty, vrátane aktuálneho cenníka programu Rytmus, nájdete v prílohe.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na emaile: infosk@amundi.com.

Ďakujeme, že s nami investujete
Vaše Amundi