Vážení investori,

dovoľujeme si vás informovať o úpravách investičnej politiky a investičného procesu fondov z rodiny CPR Invest a Amundi Funds. 
Investorom investujúcim do fondov z rodiny CPR Invest oznamujeme, že došlo k úpravám investičnej politiky a investičného procesu fondu s účinnosťou od 25. mája 2022:

  • V súvislosti s implementáciou novej kalkulácie zo strany ESMA a s rozšírením pozorovacieho obdobia došlo k zrušeniu stropu pre výkonnostný poplatok pri fondoch, ktoré tento poplatok aplikujú.
  • Pri fondoch CPR Invest – Climate Action Euro; CPR Invest – Climate Bonds Euro a CPR Invest – Climate Action došlo k zintenzívneniu záväzku týkajúceho sa globálneho otepľovania.
  • Fond CPR Invest – Global Lifestyles potom mierne upravil svoju investičnú politiku a investičný cieľ, konkrétne sledovaný benchmark, ktorý sa fond snaží prekonávať. Súčasne došlo k upresneniu investičnej stratégie.
  • Detailné informácie nájdete v oznámenie na webe amundi.sk v sekcii Oznámenia investorom.

Investorom investujúcim do fondov z rodiny Amundi Funds oznamujeme, že dochádza k úpravám investičnej politiky a investičného procesu vybraných fondov s účinnosťou od 8. júna 2022.

  • Úpravy sa týkajú týchto fondov: Amundi Funds Euro High Yield Bond a Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond; Amundi Funds Polen Capital Global Growth; Amundi Funds SBI FM India Equity; Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond; Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future; Amundi Funds Global Convertible Bond (fond bude navyše premenovaný na Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond); Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond (fond bude navyše premenovaný na Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond); Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap (fond bude navyše premenovaný na: Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap); Amundi Funds European Subordinated Bond ESG; Amundi Funds Pioneer US Bond a Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond.
  • Detailné informácie nájdete v oznámenie na webe amundi.sk v sekcii Oznámenia investorom.