Vážení klienti,

v Amundi sa neustále snažíme skvalitňovať naše služby. Aktívne reagujeme na meniace sa trhové a regulačné prostredie, aby naše produkty a poskytnuté služby čo najviac zodpovedali Vašim potrebám.

V sekcii Oznámenia pre investorov na našom webe Vás pravidelne informujeme o dôležitých zmenách. Posledné oznámenie sa týka aktualizácie dokumentácie a môžete si ho prečítať v prílohe.