Globálny investičný výhľad na rok 2024: rok postupných investičných príležitostí na pozadí pomalšieho a fragmentovaného rastu

• V roku 2024 sa investori budú musieť vysporiadať s fragmentovaným ekonomickým rastom a rizikom zvýšenej volatility.
• Globálny ekonomický rast sa v prvom polroku zvoľní vďaka spomaleniu vyspelých ekonomík a pravdepodobnej miernej recesii v USA. Rozdiel v raste medzi rozvíjajúcimi sa a vyspelými trhmi dosiahne päťročného maxima. India porastie rýchlejšie ako Čína.

 

• V rámci menovej politiky očakávame, že Fed ku koncu prvého polroka zníži základné úrokové sadzby. Fiškálna politika bude na vyspelých trhoch poskytovať menšiu podporu v dôsledku vysokého dlhu a bude sa orientovať na transformáciu v energetike.
• Na začiatku roka by mali byť investorsky zaujímavé štátne dlhopisy, kvalitné korporátne dlhopisy a dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov (hard currency). Rizikové aktíva by potom mali ťažiť z obratu menovej politiky. To by mohlo pomôcť ázijským akciám.

Paríž, 23. novembra 2023 –Spoločnosť Amundi v roku 2024 očakáva postupné oslabovanie globálneho ekonomického rastu, nie však rovnako vo všetkých krajinách. Zmierňujúca inflácia až do konca roka zostane nad cieľmi centrálnych bánk. Za predpokladu, že kríza na Blízkom východe bude pod kontrolou, bude tento slabší globálny ekonomický výhľad predovšetkým dôsledkom spomalenia na vyspelých trhoch (DM). Pre rok 2024 predpokladáme rast svetového HDP +2,5 % a očakávame, že rast na DM bude dosahovať v priemere +0,7 % oproti +3,6 % na rozvíjajúcich sa trhoch (EM).

Pre rok 2025 potom predpokladáme globálny rast reálneho HDP vo výške +2,7 %, pričom na DM by mal dosiahnuť +1,5 % a na EM +3,6 %.

Vincent Mortier, CIO Skupiny Amundi, uviedol: „Investície v roku 2024 budú predovšetkým o kvalitných štátnych a podnikových dlhopisoch, o hľadaní rastu prostredníctvom ázijských akcií, ktoré by mali ťažiť z dobrých vyhliadok na hospodársky rast v regióne, a o hľadaní príležitostí v spoločnostiach, ktoré sa zameriavajú na sľubné dlhodobé témy ako je transformácia v energetike či umelá inteligencia. Pokiaľ ide o európske akcie, investori si však budú musieť počkať na druhú polovicu roka.“

Monica Defend, riaditeľka Amundi Investment Institute, k tomu dodala: Obrat situácie v oblasti rastu, inflácie aj menovej politiky bude pre investorov v priebehu roka vytvárať príležitosti na zisk v oblasti rizikových aktív.

 

ÚSTREDNÝ SCENÁR: SPOMALENIE A FRAGMENTOVANÝ RAST

Rozdiely v raste medzi vyspelými a rozvíjajúcimi sa trhmi by mal dosiahnuť päťročné maximum. USA sa v prvej polovici roku 2024 budú stretávať s miernou recesiou, zatiaľ čo rast v eurozóne zostane mierne pozitívny a v Japonsku bude mierny. Rozvíjajúce sa trhy budú aj naďalej odolnejšie, budú však vykazovať väčšiu mieru fragmentácie, pričom Ázia bude vynikať ako jasný príjemca zahraničných investícií.

  • Spojené štáty - Očakávame, že USA budú v prvej polovici roku 2024 čeliť miernej recesii, kedy utiahnuté finančné podmienky začnú viac negatívne ovplyvňovať spotrebiteľov aj podniky. V druhej polovici roka by sa rast mal stabilizovať pod potenciálom a inflácia by sa mala priblížiť k cieľu centrálnej banky. Pre rok 2024 predpokladáme mieru rastu vo výške +0,6 % a pre rok 2025 vo výške +1,6 %.
  • Európa – Rast v eurozóne bude aj naďalej slabý, s rozdielnou dynamikou v rôznych krajinách vzhľadom na to, že okrem už prísnej menovej politiky začína byť reštriktívnejšia aj fiškálna politika. V eurozóne aj vo Veľkej Británii očakávame v roku 2024 rast vo výške +0,5 % a v roku 2025 +1,2 % v eurozóne a +1,3 % vo Veľkej Británii.
  • Rozvíjajúce sa trhy smerujú v prostredí slabého svetového dopytu k cyklickému poklesu. V Číne ani ďalšie finančné stimuly nezvládnu zvrátiť trend k nižšiemu rastu (+3,9 % v roku 2024 a +3,4 % v roku 2025). India sa stáva novou veľmocou, ktorá ponúka skvelé ekonomické vyhliadky a silný domáci dopyt aj investície (6,0% rast v roku 2024 a 5,2% v roku 2025). Dariť by sa malo aj štátom, ktoré budú profitovať z obnovených dodávateľsko-odberateľských reťazcov v Ázii, alebo štátom Latinskej Ameriky, ktoré sú bohaté na prírodné zdroje.

 

CENTRÁLNE BANKY: ČAS NA NIŽŠIE ÚROKOVÉ SADZBY?

Vzhľadom na slabší dopyt by mala inflácia do konca roku 2024 konvergovať smerom k cieľom centrálnych bánk. Riziko vyššej inflácie však v ére neusporiadanej transformácie energetiky a globálneho preskupovania, ktoré by mohlo viesť k prudkému nárastu cien energií a potravín, stále nie je zažehnané. Tieto riziká by mohli naštartované procesy zastaviť alebo dokonca zvrátiť ich smerovanie.

Očakávame, že centrálne banky EM budú v prvom polroku aj naďalej držať úrokové sadzby stabilné, kým sa neukáže, že je inflácia skutočne pod kontrolou. Americká inflácia ovplyvní správanie Fedu a bude mať vplyv na očakávanú recesiu. Očakávame, že Fed aj ECB znížia v roku 2024 úrokové sadzby o 150, respektíve 125 bázických bodov. Na rozvíjajúcich sa trhoch pokračuje dezinflácia a centrálne banky tak budú mať určitý priestor na znižovanie sadzieb, ale nesmú pri tom chybovať.

INVESTIČNÝ VÝHĽAD:

V roku 2024 sa budú investori musieť vysporiadať s fragmentovaným hospodárskym výhľadom. Vysoké rozdiely v ocenení aktív a vysychaní prebytočnej likvidity povedú k vyššej volatilite akcií. Nižší rast a inflácia môžu podporiť návrat k zápornej korelácii medzi dlhopismi a akciami, čo je dobrá správa pre diverzifikáciu a portfólia založená na viacerých aktívach. K tradičnej diverzifikácii môžu ďalej prispievať nehnuteľnosti a alternatívne aktíva (napríklad hedgeové makro fondy a hedgeové dlhopisové fondy). Zlato môže ponúknuť zabezpečenie pred geopolitickými rizikami a niektoré komodity potom v boji proti inflácii.

  • Dlhopisom by sa malo dariť - kvalitné dlhopisy (štátne alebo korporátne) budú na začiatku roka 2024 preferovanou triedou aktív. Domnievame sa, že dáva zmysel zvyšovať duráciu a zamerajte sa na korporátne dlhopisy investičného stupňa, dlhopisy EM v hard currency a krátkodobé eurové dlhopisy s vysokým výnosom. Potom, čo Fed začne znižovať sadzby a oslabí americký dolár, bude priestor pre väčší podiel dlhopisov EM v lokálnych menách. Americké dlhopisy s vysokým výnosom môžu byť v prvej polovici roka pod tlakom vyšších nákladov na refinancovanie. Každopádne ich čas by opäť mohol nastať potom, čo sa uvoľnia finančné podmienky v druhej polovici roka.
  • Odolnosť akcií – na začiatku roku 2024 preferujeme defenzívny prístup a zameriavame sa na udržateľnosť dividend, kvalitu a nízku volatilitu. Dávame prednosť hodnotovým akciám v USA a Japonsku. Až začne Fed znižovať sadzby, bude väčší priestor pre cyklickejšie trhy a sektory, napríklad Európu, rozvíjajúce sa trhy a podniky s nízkou kapitalizáciou. Pri akciách je potrebné stále venovať pozornosť témam ako je energetická transformácia, zdravotníctvo a umelá inteligencia.
  • Rozvíjajúce sa trhy sú hlavným motorom výkonnosti – na začiatku roka uprednostňujte dlhopisy s pevným výnosom v hard currency. Potom, čo Fed zmení smer svojej menovej politiky, budú opäť dávať zmysel dlhopisy v lokálnej mene. Akcie EM by mali ťažiť z oživenia ziskovosti, najmä v Ázii. Investičné príležitosti vidíme v indických akciách, dariť by sa tiež malo spoločnostiam využívajúcim energetické transformácie (vývozcovia komodít, napríklad Brazília) a technologických zmien (Čína).
  • Meny – v roku 2024 bude potrebné byť na devízovom trhu aktívnejší, a to vďaka očakávanému slabšiemu americkému doláru.

 

O SPOLOČNOSTI AMUNDI

Amundi, popredný európsky správca aktív, ktorý patrí medzi 10 najväčších svetových hráčov [1], ponúka 100 miliónom svojich klientov – retailových, inštitucionálnych aj korporátnych – komplexnú škálu riešení pre sporenie aj investície v rámci aktívnej i pasívnej správy tradičných aj nehnuteľných aktív. Táto ponuka je rozšírená o IT nástroje a služby, ktoré pokrývajú celý hodnotový reťazec sporenia. Spoločnosť Amundi je dcérskou spoločnosťou skupiny Crédit Agricole a je kótovaná na burze. V súčasnej dobe spravuje aktíva v hodnote viac ako 1,95 bilióna eur [2].

Vďaka šiestim medzinárodným investičným centrám [3], kapacite v oblasti finančného i mimofinančného výskumu a dlhodobému záväzku k zodpovednému investovaniu je spoločnosť Amundi jedným z kľúčových hráčov v oblasti správy aktív.

Klienti spoločnosti Amundi môžu ťažiť z odborných znalostí a poradenstva 5,4 tisíc zamestnancov pracujúcich v 35 krajinách.

[1] Zdroj: IPE “Top 500 Asset Managers” publikované v júni 2023, založené na AUM k 31/12/2022

[2] Amundi dáta k 30/09/2023

[3] Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paris a Tokyo