Vážení investori,

predstavenstvo Amundi Funds si Vás týmto dovoľuje informovať o fúzii Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value (ďalej len „Zlučovaný podfond“) s podfondom Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers (ďalej len „Cieľový podfond“).

Hlavným cieľom fúzie je zefektívnenie investičného procesu a využitie úspor z rozsahu s ohľadom na podobnosti investičných stratégií Zlučovaného podfondu a Cieľového podfondu.

Kľúčové informácie:

Zlučovaný podfond

Cieľový podfond

Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value

Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

Dátum fúzie: 19. februára 2021 o polnoci (luxemburský čas).

Posledná možnosť zadať pokyn k odkupu alebo prevodu v prípade zlučovaného podfondu: 8. februára 2021

V prípade, že akceptujete plánovanú fúziu podfondov, nemusíte podnikať žiadne ďalšie kroky. V prípade, že Vám plánovaná fúzia nevyhovuje, môžete zo zlučovaného podfondu zadarmo zrealizovať spätný odkup alebo prevod do akéhokoľvek otvoreného podielového Amundi fondu.

Detailné informácie sú k dispozícii na webových stránkach Amundi v sekcii právne informácie/oznámenia investorom v prílohe.

S úctou
Vaša Amundi