Po šiestich mesiacoch intenzívnych prípravných prác bola dňa 31.12.2021 úspešne dokončená akvizícia spoločnosti Lyxor. Amundi tým potvrdzuje strategický a odvetvový prínos tohto projektu. Zároveň došlo k predstaveniu nových ambicióznych plánov a tiež organizácii dvoch kľúčových odborných oblastí: pasívna správa (stratégia ETF, indexing a smart beta) a investície do likvidných alternatívnych aktív.

Spoločnosť Lyxor bola založená v roku 1998 a dnes spravuje aktíva v hodnote cez 140 miliárd1,2 eur. Stala sa jedným z kľúčových hráčov na trhu s ETF (95 miliárd eur aktív pod správou1) a je tretí najväčší v Európe, kde má 7,7 % podiel na trhu3.

Lyxor tiež rozvinula uznávané odborné znalosti v oblasti aktívneho investovania (45 miliárd eur spravovaných aktív)1, predovšetkým vďaka svojej platforme správy popredných alternatívnych aktív a svojmu poradenstvu.

Vďaka tejto akvizícii dochádza k posilneniu pozície Amundi a zároveň sme v tejto oblasti zverejnili dva nové projekty:

  1.  Dôraz na segment pasívnej správy (stratégia ETF, indexing a smart beta) s cieľom navýšiť objem aktív pod správou o 50 % do roku 2025
     Akvizícia spoločnosti Lyxor, priekopníka v oblasti správy ETF v Európe, posúva Amundi v oblasti platformy pasívnej správy medzi najvýznačnejších poskytovateľov ETF v Európe3. Obe platformy majú teraz spoločne pod správou vyše 170 miliárd eur aktív1, čo pre Amundi predstavuje podiel na trhu ETF UCITS vo výške 14 %.
  2.  Posilnenie pozície v oblasti likvidných alternatívnych nástrojov a novo vytvorenie obchodnej línie Amundi Alternatives
    Amundi chce touto investíciou potvrdiť vedúcu pozíciu v sektore alternatívnych investícií zastávanú do dnes spoločnosťou Lyxor. Cieľom je do roku 2025 navýšiť aktíva spravované platformou alternatívnych správcovských fondov vo formáte UCITS o 50 % a urýchliť vývoj DMAP so zameraním na medzinárodných inštitucionálnych klientov.

  

Podrobnosti o týchto nových ambíciách nájdete na našom firemnom portáli

1. K 30.9.2021
2. Bez poradenských mandátov, ktoré nie sú zahrnuté do spravovaných aktív podľa metodiky Amundi; Činnosti Lyxoru ponechané Société Générale: štruktúrovaná správa aktív a iné činnosti venované privátnemu bankovníctvu.
3. Zdroj: Amundi, Lyxor, ETFGI na konci decembra 2020