Rok 2019 patril v mnohých ohľadoch k najlepším rokom na finančných trhoch za posledných desať rokov. Väčšina aktív zaznamenala dvojciferný rast výkonnosti. Pozadu nezostali ani fondy EETI a GETI, ktoré za vlaňajší rok zhodnotili prostriedky investorov o 17,33 % a 22,26 % (úplnú historickú výkonnosť týchto fondov nájdete nižšie).

Od nového roku prechádzajú obidva fondy naplno na zodpovedný spôsob investovania. Čo to znamená?

  • Pri výbere akcií pre nás okrem základných fundamentálnych faktorov (ziskovosť, vývoj tržieb, zadlženie, výška dividendy, konkurencia atď.) budú dôležité aj nefinančné ukazovatele. To akým spôsobom sa firma zapája do zlepšenia životného prostredia, ako rieši spoločenské a sociálne otázky a ako kvalitne a nezávisle pôsobí jej najvyššie vedenie.
  • Veríme, že tieto nefinančné faktory sa viac a viac prelínajú s hospodárením firiem a tento trend sa bude zosilňovať. Regulácie a tlak spoločnosti na zmenu napokon firmám nedáva mnoho priestoru pre alternatívnu stratégiu. Akciám firiem, ktoré budú mať lepšie spoločensko-zodpovedné postavenie, by sa tak malo vo výsledku dariť lepšie.
  • V súvislosti s posunom stratégie k zodpovednému investovaniu dochádza aj k zmene názvov oboch fondov na European Equity Sustainable Income a Global Equity Sustainable Income.

Druhou ohlásenou zmenou v oboch fondoch je zmena dividendovej stratégie.

  • Od nového roku prestanú fondy využívať opčnú stratégiu. Táto stratégia na jednej strane fixovala cielenú dividendu na vyššej úrovni, v rozmedzí 6 % až 7 %, na druhej strane ale výrazne limitovala ďalší rast výkonnosti nad vopred deklarovanú dividendu.
  • Odobranie opčnej stratégie zníži deklarovanú dividendu, po novom by sa výplata dividendy mala pohybovať okolo hranice 4 % p.a., významne ale vzrastie priestor na dosahovanie nadvýkonnosti v oboch fondoch v porovnaní s trhom.
  • Zdôrazňujeme, že 4 % p.a. je stále viac ako dokáže ponúknuť investorom trh. Aktuálny očakávaný dividendový výnos pri svetových akciách sa pohybuje pod hranicou 3 % p.a. Ak to zhrnieme, tak investorovi zostane atraktívna dividenda a vzrastie šanca na lepšiu celkovú výkonnosť.

Veríme, že väčšina investorov zmenu stratégie uvíta a bude pokračovať vo svojej investícii ďalej, minimálne napokon do naplnenia doporučeného investičného horizontu (7 rokov +). Od investorov sa v takom prípade nevyžaduje žiadna súčinnosť. Investori, ktorí so zmenou stratégie nesúhlasia, majú možnosť zadarmo prestúpiť do akéhokoľvek fondu Amundi, alebo ukončiť svoje investície, samozrejme bez sankčného poplatku.

Q&A nájdete v priloženom dokumente. PDF verziu tejto správy nájdete v prílohe.

Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, obráťte sa, prosím, na našu informačnú linku 0800 300 111 alebo na email: infosk@amundi.com.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru. Amundi Asset management