Amundi začala rokovania so Société Générale o prevzatí spoločnosti Lyxor1. Vďaka tejto akvizícii by sa skupina Amundi stala európskym lídrom v správe ETF fondov, ktoré sú medzi investormi stále populárnejšie. Celková cena za prevzatie Lyxoru by mala dosiahnuť 825 miliónov EUR.

 Spoločnosť Lyxor bola založená v roku 1998. Ide o priekopníka v oblasti správy ETF v Európe, celkovo má dnes 124 miliárd EUR2 aktív pod správou (AuM). Lyxor je jedným z kľúčových hráčov na trhu ETF (77 miliárd EUR aktív pod správou3, tretí najväčší hráč v Európe so 7,4 % podielom na trhu4). Spoločnosť je uznávaným odborníkom na poli aktívnej správy majetku (47 miliárd EUR pod správou), najmä vďaka svojej platforme5.

Pre Amundi znamená spojenie s Lyxorom zrýchlenie vývoja v dynamickom  segmente pasívneho investovania (ETF) a doplnenie ponuky v oblasti aktívnej správy, najmä likvidných alternatívnych investícií a investičného poradenstva.

Transakcia by mala byť dokončená najneskôr vo februári roku 2022 po konzultácii s orgánmi zastupujúcimi zamestnancov spoločností Société Générale a Amundi, a po predchádzajúcom súhlase príslušných regulačných orgánov a inštitúcií  pre hospodársku súťaž.

 

1) Určité činnosti od spoločnosti Lyxor sú vylúčené z rozsahu transakcie a spoločnosť Société Générale si ich ponecháva: (i) riešenie pre štruktúrovanú správu aktív určená klientom globálnych trhov spoločnosti Société Générale a (ii) činnosti v oblasti správy aktív zamerané na riešenie sporení a realizované pre Société Générale (pobočkové siete a privátne bankovníctvo), ako je štruktúrovanie sporiacich riešení, výber fondov a dohľad nad správcovskými spoločnosťami skupiny Société Générale

2) Ku koncu decembra 2020, u uvažovanej oblasti transakcie

3) Ku koncu decembra 2020

4) Zdroj: Amundi, Lyxor, ETFGI, k decembru roku 2020

5) Investičné platformy pre likvidné alternatívne aktíva (najmä fondy SKIPCP) pre súkromné banky a správcov aktív