Amundi na Slovensku dosiahlo historicky najlepšie predajné výsledky. V roku 2023 sa hrubé predaje vyšplhali na 1,2 miliardy eur a čisté predaje dosiahli takmer jednu miliardu eur. Tieto mimoriadne výsledky výrazne prispeli k vzostupu distribuovaných aktív a zvýrazňujú silu a stabilnú pozíciu Amundi na slovenskom trhu.

„V minulom roku sa naše hrubé predaje strojnásobili a dosiahli nové maximum 1,2 miliardy eur. To platí aj pre čisté predaje, ktoré sú dokonca štvornásobné a skončili na úrovni viac ako 957 miliónov eur. Tieto výsledky viedli k rastu distribuovaných aktív na viac než 2,6 miliardy eur,“ komentuje výsledky Miroslav Ovčarik, Country Manager Amundi na Slovensku. Na predajných výsledkoch sa najviac podieľali inštitucionálni klienti, najmä dôchodkové spoločnosti (DSS). V retaili to boli už tradične UniCredit Bank a siete nezávislých finančných sprostredkovateľov OVB Allfinanz Slovensko a Winners Group.

Medzi produktami boli najpopulárnejšie ETF fondy, ktoré tvorili takmer 95 % čistých predajov. „Pasívne investovanie a ETF fondy sú medzi investormi dlhodobo obľúbené a tento trend je zjavný aj u nás. ETF fondy umožňujú klientom investovať do vybraných odvetví, indexov alebo regiónov.“

objem_aktiv_amundi_sk_2023_reference

Zdroj: Interné reporty Pioneer Investments (2007-2017) a Amundi AM (2018-2023)

„Minulý rok si investori najčastejšie vyberali ETF fondy kopírujúce indexy. Jedným z najpredávanejších fondov bol akciový index MSCI World sledujúci výkonnosť veľkých a stredných firiem vo vyspelých ekonomikách. Obľúbený bol tiež fond kopírujúci index Nasdaq 100, ktorý sleduje stovku najväčších nefinančných spoločností prevažne z technologického sektora, ktorému sa v minulom roku výrazne darilo,“ dodáva Ovčarik.

Medzi našimi aktívne riadenými fondami zaznamenali najväčšie čisté prítoky fond krátkodobých dlhopisovšpeciálne dlhopisové fondy a akciové fondy zamerané na vyspelú Európu. Naďalej však dlhodobo dominujú medzi klientami obľúbené programy pravidelného investovania.  

Výsledky za rok 2023 potvrdzujú silnú pozíciu Amundi na slovenskom trhu. Cieľom spoločnosti aj pre tento rok zostáva snaha poskytovať kvalitné investičné riešenia šité na mieru a efektívne služby pre všetkých svojich klientov na Slovensku. 

Upozornenie: Marketingové oznámenie. Informácie v tomto dokumente sú platné u dňu zaslania, pokiaľ nie je uvedené inak. Tento materiál vychádza zo zdrojov, ktoré spoločnosť Amundi považuje v čase zverejnenia za spoľahlivé. Údaje, názory a analýzy môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Predchádzajúca ani očakávaná budúca výkonnosť nezaručuje skutočnú výkonnosť v budúcom období. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície a príjem z nej, môže stúpať aj klesať a nie sú zaručené ako návratnosť investovanej čiastky, tak ani prípadné vyplatenie dividendy. Cieľový trh klienta nemusí zodpovedať cieľovému trhu uvedených produktov a klient sa môže nachádzať mimo cieľového trhu alebo v negatívnom cieľovom trhu. Cieľový trh je možné vyhodnotiť až na základe informácií poskytnutých klientom distribútorovi produktu.