Amundi UniCredit Premium Portfolio

Amundi UniCredit Premium Portfolio - investičné riešenie vytvorené priamo na mieru klientom privátneho bankovníctva UniCredit. Riadením fondu je poverený spoločný tím Amundi a UniCredit Wealth Management.

aupp_1400_square

Exkluzívne investičné riešenie pre klientov privátneho bankovníctva UniCredit

Unikátnosť riešenia podčiarkuje otvorená architektúra. Špecializovaný tím vyhľadáva na trhu najlepšie fondy vo svojej kategórii od preverených správcov. Výsledkom sú tri prémiové fondy - konzervatívny (prudential), vyvážený (multi-asset) a dynamický (dynamic).

„Jednoduchý a efektívny spôsob investovania v súlade s globálnou stratégiou UniCredit a Amundi.“

Investičný proces

Prémiové portfólia dokonale odrážajú investičné nápady obidvoch spoločností (Amundi a UniCredit), pri ktorých si myslíme, že majú hodnotu, ale ich aktuálne ocenenie neodpovedá skutočnej hodnote. Prémiové portfólia sa odlišujú vyššou mierou flexibility. Možnosť investovať na globálnom trhu bez obmedzení prispieva k rastu potenciálneho zisku. Portfólia ťažia z disciplinovaného procesu plánovania a dôkladného monitorovania rizík.

aupp_sk_investicni-proces

„Pokiaľ budete hrať len sami za seba, vždy Vás porazia ľudia, ktorí pracujú tímovo bez ohľadu na vašu šikonvnost´ či skvelú stratégiu.“

Reid Hoffman, spoluzakladateľ LinkedIn

aupp_sk_1 Stratégie sú navrhnuté a riadené ako kompletné riešenie v rámci daného rizikového profilu a umožňujú prístup k najlepším svetovým správcom aktív. Špecializovaný tím vyhľadáva na trhu najlepšie fondy vo svojej kategórii od preverených správcov. Maximálna váha každého správcu neprekračuje 20% celkové hodnoty portfólia.

aupp_sk_2 Portfólia sú aktívne spravované tak, aby čo najlepšie obstáli v kontexte súčasných aj budúcich zmien. Široké investičné spektrum umožňuje diverzifikáciu a vytvorenie mnohých špeciálnych stratégií tak, aby sa naše portfólia dokázali prispôsobiť akýmkoľvek okolnostiam.

aupp_sk_3 Zameriavame sa na znalosť jednotlivých fondov a ich vzájomnú interakciu. Rešpektovanie týchto základných bodov nám umožňuje vytvoriť efektívny celok. Pravidelná a starostlivá kontrola je zásadná, pretože umožňuje obmedziť, aj keď nie úplne eliminovať, krátkodobé poklesy.

Konzervatívne portfólio "Prudential"

Stratégia sa primárne zameriava na investície do fondov s nižším rizikovým profilom. Rizikovejšie investície môžu tvoriť maximálne 30% alokácie. Ročná volatilita by sa mala pohybovať v rozmedzí od 1,5% do 6% ročne.

Vyvážené portfólio "Multi-Asset"

Môže investovať do všetkých tried aktív buď prostredníctvom najsľubnejších balansovaných fondov, ale aj cez fondy špecializované, ktoré vyhľadávajú tie najlepšie príležitosti na trhu akcií a dlhopisov. Podiel rizikových aktív v portfóliu kolíše medzi 30 a 70%.  Ročná volatilita by sa mala pohybovať v rozmedzí od 3% do 12% ročne.

Dynamické portfólio "Dynamic"

Investuje prevažne do fondov, ktoré sú zamerané na využitie tých najlepších príležitostí na akciovom trhu. Umožňuje dosahovať najvyššiu výkonnosť v rámci stratégií. Rizikové stratégie tvoria od 60 do 90% z majetku fondu. Ročná volatilita by sa mala pohybovať v rozmedzí od 5% do 25% ročne.

V roku 2021 existovalo vo svete viac ako 131 000 otvorených investičných a podielových fondov. My pre Vás vyberáme to najlepšie od popredných svetových správcov.

aupp_sk_svetovy_spravci

 

Portfólia sú k dispozícii len prostredníctvom UniCredit Private Banking. Pre viac informácii kontaktujte, prosím, svojho privátneho bankára UniCredit Bank.

Dokumenty