AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C)

ISIN: LU1956955550
Ku dňu 25/11/2022
NAV AUM
127,44 326,64M

Výber investícií je postavený na dôkladnej analýze 3 000 spoločností a stockpickingu - vyberajú sa naozaj len tie tituly spoločností, ktoré majú dlhodobo veľmi dobré výsledky a sú lídrami v svojich oblastiach.

V portfóliu nájdeme 25 - 35 spoločností, ktoré majú potenciál nadpriemerných ziskov a generujú tak voľný cashflow. Väčšinou majú výhradné postavenie na trhu a udržateľné konkurenčné výhody - často sa jedná o monopol či oligopol. 

Fond je zameraný na dvojciferné výsledky (nadpriemerný rast) a nízke riziko (kontrola ukazateľov a znalosť spoločnosti). Fond má históriu 30 rokov a významne prekonáva svetové trhy a indexy. Fond je vždy naplno zainvestovaný (maximálne 2 - 4 % hotovosť). 

Príklady investícií

Akcie spoločností Alphabet (Google), Microsoft, Siemens, Adobe, Adidas, Alibaba, Oracle, Visa, Mastercard, Facebook, Autodesk, SAP, Colorplast, Tencent Games, Nike, Inditex a ďalšie. *

Naším cieľom je investovať do 25 až 35 firiem, ktoré považujeme vo svojom odvetví za najlepšie na svete

Spoločnosti s udržaťeľnou konkurenčnou výhodou, ktoré majú potenciál dosahovať nadpriemerné zisky.

V portfóliu nájdeme 25 - 35 spoločností, lídrov vo svojom odvetví, ktoré všetci dobre poznáme.

Spoločnosti zamerané na dvojciferné výsledky, nízké riziko a sú odolné voči výkyvom  na trhoch.

 

Cenník - číslo fondu Leták fondu Kontaktujte nás

*Ide o príklady emitentov cenných papierov alebo správcov fondov, ktoré sú alebo boli v portfóliu fondu prítomné, ale už sa tam nemusia nachádzať. Aktuálnych Top 5/10 pozícií nájdete vždy v mesačnom komentári daného fondu.


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

photo 23
Akciový
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME

Popis fonduAkciový fond zameraný na kvalitné svetové akcie. Investíciou získate nepriamo podiel na svetových spoločnostiach prevažne v Amerike, Európe a Japonsku, ktoré dlhodobo vyplácajú vysoké dividendy.Cieľom fondu je vyplácať dlhodobý stabilný vysoký príjem vďaka dividendám prijatým do portfólia. Fond stanovuje cieľ transparentne vždy na začiatku roku.Cieľ sa plánuje pohybovať okolo 3,5 % ročne.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patria nasledujúce:AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR QTI (D)AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 USD QTI (D)Pre tieto triedy bol pre rok 2022 stanovený dividendový cieľ vo výške 3,5 %.O vyplatení dividendy za príslušný rok rozhoduje manažér fondu s ohľadom na výsledky hospodárenia fondu. Za podmienok uvedených v štatúte fondu manažér nesmie rozhodnúť o vyplatení dividendy. Výsledná vyplatená dividenda môže byť nižšia, ale aj vyššia ako bol stanovený cieľ. Svetové spoločnosti a pravidelný príjem okolo 3,5 % ročne. Prečo Amundi Funds Global Equity Sustainable Income?Stabilný výnos a pravidelný príjem až 3,5 % ročne.Nepriamy podiel na svetových spoločnostiach prevažne z Ameriky, Európy a Japonska.Kvalitné akcie a udržateľnosť dividendy.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondyOznámenie investorom - Zmeny v januári 2020 Q&A - Zmeny v januári 2020

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo hlavnú podnikateľskú činnosť v Európe.Podfond používa „hodnotový“ štýl investičného riadenia a snaží sa investovať do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, ktoré sa predávajú za primeranú cenu alebo za cenu, ktorá je pod ich vnútornou hodnotou.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Silver age homepage
Akciový
CPR Invest - Global Silver Age

Popis fonduStarnutie populácie a s tým spojená tzv. strieborná ekonomika sa postupne stáva celosvetovým fenoménom. Ide o investičnú tému, ktorá je trvalá a nezávislá na ekonomickom cykle. Nielen, že starší ľudia sú dominantnými zákazníkmi vo vyspelých ekonomikách, zároveň majú v tomto veku najvyšší majetok.Fond CPR Global Silver Age preto investuje do spoločností, ktoré sa sústredia prevažne na produkty a služby pre staršie generácie.Spoločnosti zameriavajúce sa na staršiu generáciu majú dlhodobo vyššie zisky a rast tržieb (Factsheet, 2017). Vo fonde celkovo nájdeme 8 odvetví: voľný čas, krása a starostlivosť, automobily, bezpečnosť, farmácia, zdravotné pomôcky, správa majetku a opatrovateľské služby. V ústredí všetkého je starší, relatívne bohatý človek, ktorý chce zostať "mladý" a užívať si dosiahnuté bohatstvo čo najviac.Celosvetový fenomén starnutia populácie a dlhodobo vyššie zisky      Prečo CPR Invest - Global Silver Age?Celosvetový fenomén, nezávislý na ekonomickom cykle.Neustále sa zrychľujúci trend. Okolo roku 2050 bude až okolo 25% svetovej populácie v dôchodkovom veku.Spoločnosti zameriavajúce sana staršiu generáciu majúdlhodobo vyššie zisky ajrast tržieb.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond