Dokumentácia k produktom

Dokumentácia k produktom

Nové Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania (VOP) a Informácie pre zákazníkov nadobúdajúcich účinnosť dňa 15.7.2019.

V prípade súčasných klientov, ktorí uzatvorili zmluvu alebo dodatky k zmluve pred 15.7.2019, nadobúdajú VOP účinnosť až dňa 1.9.2019.

Verzia platná od 15.7.2018 (od 1.9.2019):

Archív dokumentácie

Dokument Dátum zverejnenia
Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.8.2018 vrátane Dodatku k Podmienkam RYTMUS Program pravidelného investovania 10/07/2019
Informácie pre zákazníkov platné od 1.8.2018 10/07/2019
Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.11.2017 vrátane Dodatku k Podmienkam RYTMUS Program pravidelného investovania 10/07/2019
Informácie pre zákazníkov platné od 1.11.2017 10/07/2019
Všeobecné obchodné podmienky platné od 3.7.2017 vrátane Dodatku k Podmienkam RYTMUS Program pravidelného investovania 10/07/2019
Informácie pre zákazníkov platné od 3.7.2017 10/07/2019
Informácie pre zákazníkov platné od 1.1.2016 10/07/2019
Všeobecné obchodné podmienky Pioneer Investments platné od 19.10.2015 10/07/2019
Informácie pre zákazníkov platné od 19.10.2015 10/07/2019
Informácie pre zákazníkov platné od 14.2.2015 10/07/2019
Všeobecné obchodné podmienky Pioneer Investments platné od 10.3.2014 10/07/2019
Informácie pre zákazníkov platné od 10.3.2014 10/07/2019
Podmienky pre SR platné od 1.12.2013 10/07/2019
Podmienky pre SR platné od 14.2.2015 10/07/2019
Všeobecné obchodné podmienky Pioneer Investments platné od 1.1.2016 10/07/2019

Archív cenníkov Amundi Invest (skôr Pioneer Invest)

Archív cenníkov Rytmus