Buy & Watch

Dlhodobé investovanie, čas a trpezlivosť sú kľúčom k dosiahnutiu väčších finančných cieľov. Nepodliehať emóciám, nesprávať sa iracionálne, nereagovať zbrklo, zvlášť keď prídu trhové zmeny, nie je vždy jednoduché...

Preto prichádzame s tranžou "Buy & Watch", konzervatívnou stratégiou v štýle "Kúp a Sleduj". 

Aktuálna ponuka

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026

Viac informácií sa dozviete na detailu fondu, kde nájdete aj leták, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť:

Stránky BUY & WATCH HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026

Investujte dnes do budúcnosti

Investície nám uľahčujú dosahovať tie najdôležitějšie veci v našom živote.

Nízke úrokové sadzby a zvýšená inflácia vytvorili volatilné a neisté trhové prostredie.

V Amundi sme pre Vás preto pripravili zrozumiteľné investičné riešenie, ktorým môžete svojím úsporám dať jasný smer aj v neistých dobách.

Prináša to najlepšie ako z kúpy jedného konkrétneho dlhopisu, tak aj celého dlhopisového fondu. Kombinuje to najlepšie z oboch svetov - diverzfikácií, ročný kupón aj zisk.

 

 

5 ročný investičný horizont

Jasný cieľ: dosiahnuť zisk

 

 Vopred definovaný horizont

Aktívne spravovaný fond skúseným tímom v oblasti dlhopisov

Životný cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch začína 2 mesačným upisovacím obdobím. Po jeho konci už nie je možné realizovať ďalšie nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dôjde k speňaženiu všetkých aktív fondu podľa platných pravidiel a bežných postupov.

Iba pre ilustratívne účely

*Spustenie fondu (bez fixného kupónu)
** Fáze aktívnej správy (5 rokov)

 

Upisovacie obdobie fondu 11/2026: od 12. septembra 2022 do 31. októbra 2022. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 2 %. Fond je určený na držbu po dobu 4 rokov. Fáza aktívnej správy je tak tiež 4 roky.

Upisovacie obdobie fondu 03/2026 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu sú 2 %.

Upisovacie obdobie fondu 08/2025 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 1 %.

Upisovacie obdobie fondu 01/2025 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 1 %.

Upisovacie obdobie fondu 11/2024 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 1 %.

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND  08/2025

Viac informácií sa dozviete v našom letáku, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť.

Stiahnuť  

Detailné informácie o fonde hľadajte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 08/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND  01/2025

Viac informácií sa dozviete v našom letáku, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť.

Stiahnuť

Detailné informácie o fonde hľadajte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 01/2025

Leták 11/2024

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 11/2024

Viac informácií sa dozviete v našom letáku, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť.

Stiahnuť

Detailné informácie o fonde hľadajte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 11/2024