AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C)

ISIN: LU1956955550 - Akciový
Ku dňu 19/05/2022
NAV AUM
128,71 EUR 753,93M EUR

Výber investícií je postavený na dôkladnej analýze 3 000 spoločností a stockpickingu - vyberajú sa naozaj len tie tituly spoločností, ktoré majú dlhodobo veľmi dobré výsledky a sú lídrami v svojich oblastiach.

V portfóliu nájdeme 25 - 35 spoločností, ktoré majú potenciál nadpriemerných ziskov a generujú tak voľný cashflow. Väčšinou majú výhradné postavenie na trhu a udržateľné konkurenčné výhody - často sa jedná o monopol či oligopol. 

Fond je zameraný na dvojciferné výsledky (nadpriemerný rast) a nízke riziko (kontrola ukazateľov a znalosť spoločnosti). Fond má históriu 30 rokov a významne prekonáva svetové trhy a indexy. Fond je vždy naplno zainvestovaný (maximálne 2 - 4 % hotovosť). 

Príklady investícií

Akcie spoločností Alphabet (Google), Microsoft, Siemens, Adobe, Adidas, Alibaba, Oracle, Visa, Mastercard, Facebook, Autodesk, SAP, Colorplast, Tencent Games, Nike, Inditex a ďalšie. *

Naším cieľom je investovať do 25 až 35 firiem, ktoré považujeme vo svojom odvetví za najlepšie na svete

Spoločnosti s udržaťeľnou konkurenčnou výhodou, ktoré majú potenciál dosahovať nadpriemerné zisky.

V portfóliu nájdeme 25 - 35 spoločností, lídrov vo svojom odvetví, ktoré všetci dobre poznáme.

Spoločnosti zamerané na dvojciferné výsledky, nízké riziko a sú odolné voči výkyvom  na trhoch.

 

Cenník - číslo fondu Leták fondu Kontaktujte nás

*Ide o príklady emitentov cenných papierov alebo správcov fondov, ktoré sú alebo boli v portfóliu fondu prítomné, ale už sa tam nemusia nachádzať. Aktuálnych Top 5/10 pozícií nájdete vždy v mesačnom komentári daného fondu.


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Silver age homepage
Akciový
CPR Invest - Global Silver Age

Popis fonduStarnutie populácie a s tým spojená tzv. strieborná ekonomika sa postupne stáva celosvetovým fenoménom. Ide o investičnú tému, ktorá je trvalá a nezávislá na ekonomickom cykle. Nielen, že starší ľudia sú dominantnými zákazníkmi vo vyspelých ekonomikách, zároveň majú v tomto veku najvyšší majetok.Fond CPR Global Silver Age preto investuje do spoločností, ktoré sa sústredia prevažne na produkty a služby pre staršie generácie.Spoločnosti zameriavajúce sa na staršiu generáciu majú dlhodobo vyššie zisky a rast tržieb (Factsheet, 2017). Vo fonde celkovo nájdeme 8 odvetví: voľný čas, krása a starostlivosť, automobily, bezpečnosť, farmácia, zdravotné pomôcky, správa majetku a opatrovateľské služby. V ústredí všetkého je starší, relatívne bohatý človek, ktorý chce zostať "mladý" a užívať si dosiahnuté bohatstvo čo najviac.Celosvetový fenomén starnutia populácie a dlhodobo vyššie zisky      Prečo CPR Invest - Global Silver Age?Celosvetový fenomén, nezávislý na ekonomickom cykle.Neustále sa zrychľujúci trend. Okolo roku 2050 bude až okolo 25% svetovej populácie v dôchodkovom veku.Spoločnosti zameriavajúce sana staršiu generáciu majúdlhodobo vyššie zisky ajrast tržieb.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond
Disruptive fond
Akciový
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Popis fonduUnikátny fond investujúci do akcií spoločností, ktoré menia pravidlá hry vďaka prevratným inováciam. Spoločnosti, ktoré menia životný štýl aj spotrebné zvyky, definujú nové pracovné postupy a výrobné a komunikačné procesy. Tzv. disruptivná / prevratná inovácia je fenomén, ktorý nie je závislý na ekonomických podmienkach alebo trhových zmenách, ide o zmenu, novinku, ktorá je natoľko revolučná, že sa stane bežným štandardom. Fond investuje do spoločností, ktoré vytvárajú megatrendy produkujúce nezávislý rast, zmenou zabehnutého trhu alebo trh nový (napr. Google, Paypal, CISCO, Siemens). Ide o tak typické inovátorské firmy, ďalej firmy, ktoré sú na trhu už desiatky rokov a zmenili svoj pôvodný obchodný model, aby sa stali lídrami v oblasti inovácií.Šírenie inovácií sa zároveň vďaka globalizácii a technologickému pokroku neustále zrýchľuje a tržby týchto spoločností rastú až 3x rýchlejšie ako trh (zdroj CPR AM). Výber firiem je založený na kvalitatívnej a de-korelačnej analýze (nezávislosti), kde sa vyberá zo 4 hlavných oblastí: digitálne technológie, priemysel 4.0 (robotizácia, automatizácia), zdravotníctvo a obnoviteľné zdroje.     3x rýchlejší ako trh – to je potenciál rastu budúcnosti; investujte dnes do sveta zajtrajška a využite prevratné inovácie meniace náš každodenný život.     Prečo CPR Global Disruptive Opportunities?Prevratné inovácie sa šíria samovolne a nezávisle - až 3x rýchlejší rast firiem ako běžný trh.Precízny výber približne 80 firiem v portfóliu, spolupráca s Deloitte na analýze trendov.Inovátorské spoločnosti a trhoví lídri. Spoločnosti, ktoré menia svet.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo hlavnú podnikateľskú činnosť v Európe.Podfond používa „hodnotový“ štýl investičného riadenia a snaží sa investovať do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, ktoré sa predávajú za primeranú cenu alebo za cenu, ktorá je pod ich vnútornou hodnotou.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.