AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C)

ISIN: LU1956955550 - Akciový
Ku dňu 26/02/2024
NAV AUM
162,25 EUR 737,27M EUR

Výber investícií je postavený na dôkladnej analýze 3 000 spoločností a stockpickingu - vyberajú sa naozaj len tie tituly spoločností, ktoré majú dlhodobo veľmi dobré výsledky a sú lídrami v svojich oblastiach.

V portfóliu nájdeme 25 - 35 spoločností, ktoré majú potenciál nadpriemerných ziskov a generujú tak voľný cashflow. Väčšinou majú výhradné postavenie na trhu a udržateľné konkurenčné výhody - často sa jedná o monopol či oligopol. 

Fond je zameraný na dvojciferné výsledky (nadpriemerný rast) a nízke riziko (kontrola ukazateľov a znalosť spoločnosti). Fond má históriu 30 rokov a významne prekonáva svetové trhy a indexy. Fond je vždy naplno zainvestovaný (maximálne 2 - 4 % hotovosť). 

Príklady investícií

Akcie spoločností Alphabet (Google), Microsoft, Siemens, Adobe, Adidas, Alibaba, Oracle, Visa, Mastercard, Facebook, Autodesk, SAP, Colorplast, Tencent Games, Nike, Inditex a ďalšie. *

Naším cieľom je investovať do 25 až 35 firiem, ktoré považujeme vo svojom odvetví za najlepšie na svete

Spoločnosti s udržaťeľnou konkurenčnou výhodou, ktoré majú potenciál dosahovať nadpriemerné zisky.

V portfóliu nájdeme 25 - 35 spoločností, lídrov vo svojom odvetví, ktoré všetci dobre poznáme.

Spoločnosti zamerané na dvojciferné výsledky, nízké riziko a sú odolné voči výkyvom  na trhoch.

 

Cenník - číslo fondu Leták fondu Kontaktujte nás

*Ide o príklady emitentov cenných papierov alebo správcov fondov, ktoré sú alebo boli v portfóliu fondu prítomné, ale už sa tam nemusia nachádzať. Aktuálnych Top 5/10 pozícií nájdete vždy v mesačnom komentári daného fondu.

 

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Silver age homepage
Akciový
CPR Invest - Global Silver Age

Popis fonduStarnutie populácie a s tým spojená tzv. strieborná ekonomika sa postupne stáva celosvetovým fenoménom. Ide o investičnú tému, ktorá je trvalá a nezávislá na ekonomickom cykle. Nielen, že starší ľudia sú dominantnými zákazníkmi vo vyspelých ekonomikách, zároveň majú v tomto veku najvyšší majetok.Fond CPR Global Silver Age preto investuje do spoločností, ktoré sa sústredia prevažne na produkty a služby pre staršie generácie.Spoločnosti zameriavajúce sa na staršiu generáciu majú dlhodobo vyššie zisky a rast tržieb (Factsheet, 2017). Vo fonde celkovo nájdeme 8 odvetví: voľný čas, krása a starostlivosť, automobily, bezpečnosť, farmácia, zdravotné pomôcky, správa majetku a opatrovateľské služby. V ústredí všetkého je starší, relatívne bohatý človek, ktorý chce zostať "mladý" a užívať si dosiahnuté bohatstvo čo najviac.Celosvetový fenomén starnutia populácie a dlhodobo vyššie zisky      Prečo CPR Invest - Global Silver Age?Celosvetový fenomén, nezávislý na ekonomickom cykle.Neustále sa zrychľujúci trend. Okolo roku 2050 bude až okolo 25% svetovej populácie v dôchodkovom veku.Spoločnosti zameriavajúce sana staršiu generáciu majúdlhodobo vyššie zisky ajrast tržieb.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním najmenej 75% svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo majú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch EU, ktoré prijali euro.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo hlavnú podnikateľskú činnosť v Európe.Podfond používa „hodnotový“ štýl investičného riadenia a snaží sa investovať do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, ktoré sa predávajú za primeranú cenu alebo za cenu, ktorá je pod ich vnútornou hodnotou.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond