„Znížim svoje dlhy“, Martin (28)

Vďaka pravidelnému investovaniu 100 eur mesačne si budem môcť o 10 rokov, predčasným splatením, výrazne znížiť výšku svojej hypotéky. 

Tým znížim svoje záväzky voči banke a ostane mi viac peňazí pre moju rodinu.

„Investujem našim deťom“, Lucia (32)

Pretože myslíme na budúcnosť našich detí, investujeme každému po 50 eur mesačne, a v 18-tich rokoch môžu mať na svojom účte aj viac ako 20 000 eur.

A to už je slušný štart do života. 

„Dôstojná a bohatá penzia“, Peter (50)

Viem, že dôchodok od štátu budem mať nízky, preto si už 15 rokov pravidelne investujem 70 eur mesačne, aby som mohol prežiť pokojnú starobu.

V 65 rokoch by som tak mohol mať k dispozícii aj viac ako 80 000 eur. 

Program pravidelného investovania RYTMUS

Mimoriadne flexibilný investičný program, kde si vyberiete portfólio podľa svojho rizikového profilu a investičného horizontu. A to všetko už od 30 eur mesačne...

stránky produktu

   

RYTMUS Select

Pravidelné investovanie do akéhokoľvek fondu z ponuky AMUNDI na Slovensku, už od 30 EUR alebo 30 USD mesačne.

stránky produktu

 

 

U Invest Plus

Program pravidelného investovania, ktorý ponúka unikátnu možnosť investovania do vybraných UniCredit Bank fondov luxemburskej rodiny Amundi Fund Solutions.

stránky produktu

   

RYTMUS H10+

Špeciálne portfólio navrhnuté exkluzívne v spolupráci s Winners Group a Global Finance v rámci programu pravidelného investovania RYTMUS pre potreby splnenia dlhodobých cieľov.

stránky produktu