Transformácia na pozadí pandémie - Výhľad na rok 2022

27. december 2021

SK

 

Vážení investori,

rok 2021 sa pomaly chýli ku koncu, preto sme sa pokúsili odhadnúť vývoj v roku 2022.

 
V Amundi výhľade na rok 2022 s podtitulom Transformácia na pozadí pandémie sa zameriavame na:

  • Očakávaný ekonomický vývoj, kde kľúčovú úlohu zohrajú centrálne banky, inflácia a covid.
  • Základné a alternatívne scenáre doplnené o riziká a ich pravdepodobnosti, s ktorými môžu nastať.
  • Amundi investičné presvedčenie, v rámci ktorého odhadujeme, ako sa bude dariť základným triedam aktív.
  • Vybrané fondy, vrátane nášho tematického koňa, ktoré by mohli v nadchádzajúcom roku patriť k tým úspešnejším.

Prečítajte si celý výhľad tu (v češtine)

Ďalšie novinky