Program pravidelného investovania RYTMUS – výmena fondu v rámci dynamickej stratégie

24. júl 2019

SK, Aktuality

Pravidelné investovanie patrí medzi najefektívnejšie spôsoby investovania, nakoľko znižuje podstatným spôsobom
riziko zlého načasovania investície. Náš program RYTMUS patrí dlhodobo medzi najpopulárnejšie formy pravidelného
investovania na Slovensku. Jeho vysokú obľúbenosť dokumentuje viac ako 50 tisíc aktívnych klientov.

V Amundi venujeme veľkú pozornosť kvalite investičných produktov, pravidelne preto sledujeme zloženie našich
investičných riešení s cieľom ponúknuť našim klientom vždy aktuálne riešenie pre ich investovanie.

Domnievame sa, že Fond Amundi SF European Equity Optimal Volatility, ktorý je zaradený v Dynamickom portfóliu
RYTMUS nenaplnil naše očakávania a pri revízií produktu sme sa rozhodli nahradiť tento fond naším najlepšie
hodnoteným fondom v segmente európskych akcií, tj. fondom Amundi Funds European Equity Value. Zameranie
na európske akcie zostáva, mení sa ale statégia investovania. Kým pôvodný fond pri investíciách do európskych
akcií využíval okrem priamych investícií i derivátové operácie, ktoré mali vo výsledku znížiť kolísanie fondu a priniesť
stabilnejšiu výkonnosť, tak stratégia nového fondu je čisto hodnotová. Je založená na „buffetovskom“ prístupe
k investovaniu „lacno kúpiť, draho predať“.

Portfólio manažér fondu nakupuje akcie iba v prípade, ak sa ich trhová (aktuálna cena) pohybuje minimálne 30 %
pod fundamentálnou (vnútornou) hodnotou. Inými slovami, ak je cena akcie naozaj podhodnotená. V portfóliu fondu
nájdeme rad významných európskych firiem, ako sú napríklad Royal Dutch Shell, Allianz alebo Deutsche Telekom.
Zloženie portfólia sa ale samozrejme mení s ohľadom na trhové ocenenie. Sme presvedčení o tom, že nový fond veľmi
dobre zapadne do stratégie programu RYTMUS a prinesie vo výsledku lepšie zhodnotenie celého programu.

Celý dokument nájdete tu