Prichádza nový Buy & Watch ​​​ s očakávaným výnosom 21,4 % za 5 rokov*!

03. február 2023

Hlavné parametre nového fondu CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

  • Investície do dlhopisov kvalitných európskych emitentov
  • Zamerané na kľúčové európske témy: obrana, potraviny, zdravie, výroba, digitalizácia a energetika
  • Široká diverzifikácia, investície do dlhopisov od 70 emitentov
  • Dôraz na splnenie výkonnostného cieľa a dôkladné riadenie rizika investície
     

Prečo práve teraz využiť európske plány na vyššiu sebestačnosť?

Pandémia Covid-19, vojna na Ukrajine, energetická kríza a vysoká inflácia sú faktory, ktoré vedú Európu k premýšľaniu, ako zabezpečiť vyššiu sebestačnosť a nezávislosť.

Európske inštitúcie prijali sériu opatrení o celkovom rozpočte 1 340 miliárd EUR, ktoré budú alokované na významné strategické programy, pričom finančné zdroje budú smerované do 6 kľúčových tém posilňujúcich autonómiu Európy: obrana, potraviny, energia, výroba, zdravotníctvo, digitalizácia.

Dlhodobá dôvera klientov

Buy & Watch fondy sa vďaka svojim parametrom tešia veľkej obľube medzi investormi, o čom svedčí ich počet aj celková zainvestovaná čiastka. "Celkom do predchádzajúcich Buy & Watch fondov investovalo už viac ako 20 000 slovenských a českých klientov a celková suma (CZ+SK) v súčasnej dobe presahuje čiastku 314 miliónov EUR."

Čím sú Buy & Watch fondy typické?

Fondy Buy & Watch uľahčujú investorom nájsť príležitosti na dlhopisovom trhu, koncept vznikol už v roku 1986. Pevne daný investičný horizont, aktívna správa a dôkladný výber dlhopisov, to sú hlavné charakteristiky stále obľúbenejšieho investičného konceptu Buy & Watch. V porovnaní s nákupom jedného dlhopisu alebo dlhopisového fondu ponúkajú Buy & Watch fondy to najlepšie z oboch svetov, či už ide o splatnosť, očakávaný výnos alebo likviditu.

Využite európskych plánov na vyššiu sebestačnosť naplno s očakávaným výnosom 21,4 % za 5 rokov*

Nový fond CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 ponúka zaujímavý očakávaný výnos, poskytuje v sebe to najlepšie z dlhopisového sveta a 30. januára 2023 sa začal jeho úpis, ktorý bude trvať iba do 22. marca 2023. Nepremeškajte túto príležitosť a zistite viac informácií v letáku či u svojho bankového alebo finančného poradcu.

Zistite viac informácií tu

* Očakávaný celkový čistý výnos 21,4 % (výnos pre eurovú triedu k 5. 1. 2023) za dobu 5 rokov, čo zodpovedá výnosu 3,95 % (výnos pre eurovú triedu k 5. 1. 2023) = 5,05 % (hrubý výnos v EUR) – 1,10 % (celkové náklady fondu). Celkový výnos je kalkulovaný cez zložené úročenie ročného výnosu p.a. Klienti by mali vziať do úvahy aj prípadné straty súvisiace s možným nesplatením dlhopisov z dôvodu neuplatnenia call opcie na niektorých pozíciách v portfóliu (nedôjde k predpokladanému predčasnému splateniu dlhopisu) alebo z dôvodu úpadku emitenta. Tieto straty manažér fondu odhaduje vo výške maximálne 0,55 % ročne. Indikovaný výnos vychádza z očakávaných výnosov dlhopisov, pri ktorých je predpoklad, že budú nakúpené a držané v portfóliu fondu do splatnosti. Predložený scenár je odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti o tom, ako sa hodnota tejto investície mení, a/alebo aktuálnych trhových podmienok a nie je presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho si investíciu/produkt ponecháte. Očakávaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

Other news