Oznámenie o kótovaní vybraných fondov Amundi na Luxemburskej burze cenných papierov

24. marec 2021

SK, Fondy, Aktuality

Oznámenie o kótovaní vybraných fondov Amundi na Luxemburskej burze cenných papierov

Vážení klienti , obchodní partneri

s potešením Vám oznamujeme pozitívnu správu, že vybrané fondy z portfólia Amundi na Slovensku sú listované (kótované) na Luxemburskej burze cenných papierov. Ide o vybrané fondy, v ktorých majú klienti na Slovensku zainvestovaných najviac aktív, alebo sú v portfóliách Programu RYTMUS prípadne patria medzi naše „Focus fondy“.

Týmto by mali byť podľa aktuálne platnej legislatívy pri predaji po viac ako 1 roku od nákupu príslušných podielov/akcií  oslobodené od dane z príjmu.

Daňové oslobodenie podľa §9 ods. 1 písm. k) Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov:

z predaja cenných papierov podľa §8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia, ak doba medzi ich prijatím na regulovaný trh alebo obdobný zahraničný regulovaný trh a predajom presiahne jeden rok; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.

Pre viac infomácii je potrebné obrátiť sa na svojho daňového poradcu.

Uvedené informácie sa týkajú nasledovných fondov AMUNDI (SICAV – akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním):

                      

Viac informácií ohľadom daňových aspektov nájdete na stránke Finančnej správy SR TU

a prehľad aktuálne kótovaných fondov je možné si pozrieť a overiť aj priamo na webovej stránke luxemburskej burzy https://www.bourse.lu

Ďalšie novinky