Fondy Amundi bodovali v súťaži Zlatá minca

06. október 2022

Skupina Amundi si z galavečera Zlatá minca 2022 odniesla dokonca tri zlaté a dve strieborné mince. Ocenenie za Amundi prevzal Miroslav Ovčarik, Country Manager pre Slovensko. „Som veľmi rád, že odborná porota už tradične ocenila fondy Amundi touto značkou kvality. Vynikajúce výsledky našich fondov dokazuje aj fakt, že najlepší fond od Amundi zarobil v minulom roku viac ako 36 percent,“ komentoval ocenenie Ovčarik.

 

Najlepším Dlhopisovým fondom bol porotou zvolený Amundi Funds Strategic Bonds , najlepším Zmiešaným fondom sa stal Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income a medzi Fondami fondov zvíťazil Amundi Fund Solutions – Conservative . Na druhom mieste v kategórii Akciové fondy sa umiestil CPR Invest – Global Disruptive Opportunities a v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií druhé miesto obhájil Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond .

Zlatá minca je nezávislá a transparentná súťaž finančných produktov, ktorá sa na Slovensku koná od roku 2005. O poradí v jednotlivých kategóriách rozhoduje odborná porota, ktorú tvoria ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, finančných serverov, finančných sprostredkovateľov, profesijných asociácií, autori kníh, tvorcovia projektov finančnej gramotnosti, advokáti a aktuári (poistní matematici). Spoločne tvoria veľmi hodnotný a komplexný tím finančných expertov.

V ročníku Zlatá minca 2022 sa hlasovalo v 35 produktových a 5 samostatných kategóriách. Odborná porota sa skladala z 189 členov.

Ďalšie novinky