Finančný plán vs. Špekulácie v postkorona čase - 19.5.2020

25. máj 2020

Aktuality, Fondy, SK, Trhy

K dispozícii sú aktuálne Trhy a fondy v kocke s podtitulom: FINANČNÝ PLÁN VS. ŠPEKULÁCIE V POSTKORONA ČASE:

  • Akciové trhy pokračujú v raste, konkrétne tie americkej.
  • V Českej republike sa znovu objavili záporné úroky, jednoročný český dlhopis sa obchoduje so záporným výnosom.
  • Vzdelávacie okienko je zamerané práve na aktuálnu situáciu nízkych sadzieb a hypotekárnych úverov v kontexte finančného plánu.
  • AKAT zverejňuje správy o kolektívnych investíciách za 1Q2020.
  • Opäť sa pozeráte na vybrané fondy, ktoré máte k dispozícii ako riešenie v súčasnej situácii nízkych sadzieb.

... detaily v aktuálnych Trhoch a fondoch v kocke: tu .