Credit Suisse a európsky bankový sektor

20. marec 2023

 
Amundi expozícia voči banke Credit Suisse (CS) dosahuje iba 0,03 % z jej celkového majetku pod správou. Väčšina investícií je sústredená v pasívnych fondoch (ETF a indexové fondy), a to v súlade s ich príslušnými indexmi, ktoré tieto fondy sledujú. Žiadne nezaistené (nekolaterizované) transakcie voči Credit Suisse zo strany Amundi.

 
Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu

Ďalšie novinky