CPR Invest - Climate Action: Výber zodpovedných aktivít top spoločností v portfóliu fondu

22. november 2021

CPR CLIMATE ACTION: Top 10 spoločností v portfóliu a ich zodpovedný prístup

Nezisková organizácia CDP pravidelne vydáva hodnotenia medzinárodných spoločností, ktoré odrážajú monitorovanie plánov na zníženie negatívneho vplyvu spoločností na životné prostredie a tiež realizáciu týchto plánov. V oblasti životného prostredia sa sústredí na oblasť klimatických zmien, ochrany vodných zdrojov vrátane obmedzenia plytvania vodou a ochranu lesov. Hodnotené spoločnosti môžu tiež získať validáciu SBT (Science-Based Targets), čo je prístup, ktorého cieľom je obmedziť globálne otepľovanie.

Ktorých spoločností sa to týka?

CDP sleduje a hodnotí dnes viac ako 10 000 firiem a má tak jedno z najväčších pokrytí na svete. Všetky firmy, ktoré nájdeme v portfóliu fondu CPR CLIMATE ACTION* získali od CDP pozitívne hodnotenie. V portfóliu fondu nájdete napríklad firmy: Adobe, Apple, Astrazenec, Fifth Third Bancorp, Medtronics, Microsoft, Morgan Stanley, Sanof, S&P Global a Abbvie. Ide teda o spoločnosti z rôznych odvetví, s rôznymi možnosťami a prístupmi k ochrane životného prostredia.

Najzaujímavejšie poznatky

  • Väčšina sledovaných spoločností má v pláne do roku 2030 - 2035 využívať 100 % energie z obnoviteľných zdrojov 
  • Vďaka čipom M1 pre Apple Mac mini sa znížila celková uhlíková stopa výrobku o 34 %
  • Astrazeneca, Apple, Medtronics a ďalší vykonali zmenu balenia, čo viedlo k zníženiu nákladu na materiál aj k zvýšenej efektivite prepravy
  • Finančné spoločnosti (Fifth Third Bancorp, Morgan Stanley) sú v plnení interne stanovených cieľov na financovanie obnoviteľných zdrojov energie (solárna, veterná, geotermálna, vodná a z biomasy)
  • Microsoft bol kladne ohodnotený za opraviteľnosť v rade produktov Surface
  • Firmy v odbore farmaceutických výrobkov (Sanofi, Medtronics, Abbvie) sa zameriavajú na nakladanie s odpadmi a recykláciu

Prečítajte si celú správu od CDP

Viac informácií o fonde CPR Invest - Climate Action nájdete na stránke fondu  https://www.amundi.sk/klienti/product/view/LU1902443420  

* Aktuálne zloženie fondu nájdete vždy v mesačnom komentári na stránke fondu.

Ďalšie novinky