Amundi Buy & Watch kombinuje výhody priameho i sprostredkovaného investovania do dlhopisov

17. máj 2019

SK, Fondy

Ľudia, ktorí uprednostňujú nízke investičné riziko, dávajú prirodzene prednosť dlhopisom. Oceňujú u nich predovšetkým zrozumiteľnosť a predvídateľnosť (vopred známy výnos a dĺžka investície). Na trhu existujú dve možnosti, ako investovať do dlhopisov – napriamo, t. j. do jednotlivých cenných papierov vydaných vládou či firmou, alebo prostredníctvom dlhopisového fondu. Skupina Amundi sa rozhodla spojiť výhody oboch riešení a uviedla na trh fond Buy & Watch.

Na slovenskom trhu sa v posledných niekoľko rokoch objavila rada dlhopisov lákajúcich investorov na vysoké zhodnotenie. Veľmi často sa išlo o dlhopisy firiem, ktoré mali v našich podmienkach krátku históriu, neboli úplne transparentné a často nemali ani žiadny rating. Aj Národná Banka Slovenska uvažuje o ich regulácii a varuje investorov pred príliš veľkými investíciami práve do takýchto dlhopisov. Väčšina investorov si ale neuvedomuje riziká spojené s nakupovaním dlhopisov konkrétnych spoločností. Ide o stavenie na jednu kartu, ktorá nemusí vyjsť.

To u štandardného dlhopisového fondu nehrozí. V jeho portfóliu nájdeme desiatky dlhopisov. Prípadné zlyhanie jedného dlhopisu tak fond neohrozí. Zásadnou výhodou oproti priamej investícii je diverzifikácia – teda rozloženie investičného rizika na viacero aktív, s čím súvisí aj výhoda možných zmien v danom portfóliu fondu. Nevýhodou štandardného dlhopisového fondu je absencia informácií o výnose. Investori tak vopred nevedia, akú výkonnosť fondu môžu očakávať.

Amundi vo fonde Buy & Watch kombinuje to najlepšie z oboch svetov. Ponúka nielen výhody vopred stanoveného výnosu, ale taktiež široko diverzifikované portfólio dlhopisov, u ktorých naviac silný tím kreditných analytikov kontinuálne sleduje hospodárenie jednotlivých emitentov a ich finančnú situáciu. Portfólio tvorí viac ako 70 starostlivo vybraných dlhopisov z celého sveta. Ide o štátne i firemné dlhopisy, ktoré majú splatnosť okolo šiestich rokov.

Cieľom fondu je držať tieto dlhopisy až do splatnosti. Avšak investičný tím na dennej báze monitoruje možné riziká a v prípade zmeny výhľadu na niektorý titul i aktívne zabezpečuje, prípadne nahrádza určitú pozíciu v portfóliu fondu.

Viac informácií - Buy and Watch Income 06/2025 .