Alternatívny spôsob spracovania žiadostí o spätné odkúpenie, o pravidelné spätné odkúpenie a o výmenu

24. marec 2020

SK, Aktuality

Vážení klienti,

vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku sa spoločnosť Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. rozhodla pristúpiť k alternatívnemu spôsobu spracovania Vašich žiadostí o spätné odkúpenie, žiadostí o pravidelné spätné odkúpenie a žiadostí o výmenu.

S účinnosťou od piatka 10.4.2020 bude spoločnosť prijímať všetky pokyny výhradne elektronicky. Vaše pokyny odovzdané papierovou formou (poštou) budeme prijímať len do 9.4.2020. Z prevádzkových dôvodov taktiež nebudeme akceptovať tie pokyny, ktoré budú podpísané neskôr ako 3.4.2020.

Chceli by sme Vás uistiť, že stále máte možnost odovzdať svoj pokyn Spoločnosti prostredníctvom Vášho finančného sprostredkovateľa. Spoločnosť v spolupráci so všetkými svojími partnermi už vopred pripravila riešenia, ktoré zaisťujú úplnu obsluhu klientov po celú dobu trvania mimoriadnych opatrení, predovšetkým po novom umožníme sprostredkovateľom potvrdzovanie všetkých odovzdávaných pokynov priamo v našich aplikáciách iba zadaním unikátneho sms kódu, ktorý zašleme na číslo Vášho mobilného telefónu. Takto prijatý pokyn bude Spoločnosťou automaticky autorizovaný a zaradený na spracovanie. Vaši sprostredkovatelia sú preto aj v režime obmedzeného, alebo žiadneho fyzického kontaktu medzi Vami a nimi pripravení poskytnúť Vám potrebnú súčinnosť.

Elektronická komunikácia

S účinnosťou od 20.3.2020 akceptuje Spoločnosť tieto formuláre aj formou doručenia z Vášho registrovaného e-mailu (e-mailu, ktorý má Spoločnosť od Vás k dispozícii z predchádzajúcej vzájomnej komunikácie) na e-mailovú adresu spoločnosti infosk@amundi.com, za predpokladu, že pdf formulár bude z Vašej strany elektronicky podpísaný (nepostačuje elektronický podpis e-mailu).

Príslušné formuláre nájdete tu

Prosíme Vás o ich riadne vyplnenie,  podpis a čitatelné naskenovanie alebo vyfotenie a zaslanie na e-mail spoločnosti.

 

Ak nemôžete využiť žiadnu z uvedených preferovaných možností elektronickej komunikácie s našou spoločnosťou, sme pripravení akceptovať taktiež také pokyny na spätné odkúpenie, ktoré nám pošlete z Vášho registrovaného e-mailu na vyššie uvedenený e-mail spoločnosti  v tom prípade, že peňažné prostriedky z tohto spätného odkúpenia budú zaslané na Váš registrovaný bankový účet alebo na účet, na ktorý ste už v minulosti odkupovali a/alebo z neho prišla v minulosti Vaša investícia.

Ak nemôžete využiť žiadnu z vyššie uvedených možností komunikácie, prosím, kontaktujte našu klientskú linku na bezplatnom čísle 0800 300 111 alebo e-mailom na infosk@amundi.com.

Upozorňujeme Vás, že vyššie uvedené rozhodnutia sa môžu kedykoľvek zmeniť, predovšetkým z dôvodu zásadnej zmeny aktuálnej situácie a rozhodnutí vlád ČR alebo SR, či iných prislušných orgánov a môže sa stať, že papierové pokyny nebudeme môcť prijímať už pred uvedeným dňom v prípade, že nebudeme môcť byť prítomní v kanceláriách Spoločnosti.

Vaše Amundi.

 

Ďalšie novinky