Výsledky za 3. štvrťrok 2023

Paris, 28. júl 2023

Amundi

Tento piatok 27. októbra spoločnosť Amundi zverejňuje svoje výsledky za 3. štvrťrok 2023, a to upravený čistý zisk vo výške 290 miliónov EUR1,2, čo je o 3% viac ako v 3. štvrťroku 2022.

Za týmto výsledok stojí nárast tržieb, ktorý súvisí najmä s odolnosťou poplatkov za správu (management fees), a ich prevádzkovou efektivitou. Na druhej strane aj náklady rástli miernejšie ako výnosy, a to napriek inflačnému prostrediu.
Aktíva spravované spoločnosťou Amundi (AUM) dosiahli k 30. septembru 2023 hodnotu 1 973 miliárd EUR, čo znamená medzikvartálny aj medziročný nárast.

Kompletné výsledky nájdete tu (v angličtine)

1. Čistý zisk pripadajúci na Skupinu.
2. Upravené údaje: bez odpisov nehmotných aktív a bez nákladov na integráciu spoločnosti Lyxor v roku 2022