Výsledky za 1. štvrťrok 2021

Paris, 29. apríl 2021

Corporate

Vo štvrtok 29. apríla boli zverejnené globálne výsledky spoločnosti Amundi za 1. štvrťrok 2021.  Veľký nárast a dobrá úroveň prílivu strednodobých aktív1-2, vďaka ktorým dosahujú celkové aktíva pod správou3 1 755 miliárd eur k 31. 3. 2021 – medziročný nárast o + 14.9%.

Vďaka nárastu čistého zisku a vynikajúcej úrovni prevádzkovej efektivity dosahuje čistý štvrťročný výsledok najvyššiu úroveň odvtedy, čo je spoločnosť Amundi kótovaná na burze.

Dobré nastavenie prevádzkových nákladov umožňuje po novom vylepšiť prevádzkový koeficient na veľmi dobrú úroveň 48.8%, najnižšiu v tomto sektore.

Podrobné výsledky nájdete na našej stránke Corporate

 

1. Mimo Joint Ventures
2. Strednodobé aktíva: mimo peňažných výnosovMedium/Long-Term Assets: excluding treasury products
3. Aktíva a čisté finančné prostriedky vrátane spoločnosti Sabadell AM od 3. štvrťroka 2020, BOC WM od 1. štvrťroka 2021 a zahŕňajúce odporúčané a obchodované aktíva a 100 % spravovaných aktív a čistých finančných prostriedkov ázijských spoločných podnikov; v prípade Wafa Maroko sú aktíva vyčíslené na základe kvótového zaistenia.

Ďalšie novinky