Výsledky skupiny Amundi Q1 2023

Paris, 28. apríl 2023

Results

V piatok 28. apríla skupina Amundi zverejnila finančné výsledky za 1. štvrťrok 2023, pričom upravený čistý zisk vo výške 300 miliónov eur1 bol v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2022 napriek neistému trhovému prostrediu v zásade stabilný. Výsledok je daný okrem iného dynamickým rozvojom činnosti v oblasti zameranej na koncových retailových klientov.

Aktíva pod správou (AUM) dosiahli k 31.3.2023 výšku 1 934 miliárd eur, čo predstavuje nárast v 1. štvrťroku 2023.

Za týmto výsledkom stojí udržanie tržieb na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom štvrťroku a tiež riadenie výdavkovej stránky.

Kompletné výsledky nájdete tu (v angličtine)

1.Upravené údaje: okrem amortizácie nehnuteľných aktív a okrem nákladov na integráciu. Definície a metodológiu nájdete na strane 7 tlačovej správy..

Ďalšie novinky