Ukrajina/Rusko: informácie týkajúce sa portfólií

01. marec 2022

Dátum aktualizácie: 17/10/2022

Od začiatku udalostí, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine, pre vás nižšie poskytujeme informácie týkajúce sa investícií a správy portfólia

Expozícia portfólia na Rusko, Bielorusko a Ukrajinu

Úplné informácie o celkovej aktuálnej expozícii (zastúpenie investícií) otvorených investičných fondov Amundi na Rusko, Bielorusko a Ukrajinu si môžete stiahnuť na odkaze nižšie. Tento súbor (v angličtine) ukazuje percento NAV (čisté hodnoty aktív) Amundi otvorených investičných fondov, ktoré je exponované na Rusko, Bielorusko a Ukrajinu. Hodnoty budeme pravidelne aktualizovať, aby sme vás mohli informovať o vyvíjajúcej sa situácii.

Amundi Exposure Ukraine Russia

Dokument je pravidelne aktualizovaný a môžete ho preto pravidelne kontrolovať.

Vezmite prosím na vedomie, že tento zoznam sa týka všetkých dotknutých otvorených fondov Amundi, nezávisle na krajine ich registrácie.

Pozastavené oceňovanie fondov

Moskovská burza je kvôli aktuálnej situácii od pondelka 28. februára uzavretá, pre osoby, ktoré nemajú bydlisko v Rusku. Z tohto dôvodu nie sme schopní náležite oceniť niektoré ruské aktíva v niektorých našich fondoch. Aby bol rešpektovaný najlepší záujem všetkých investorov, spoločnosť Amundi sa rozhodla pozastaviť upisovanie a spätné odkupy všetkých svojich fondov držiacich viac ako 10 % lokálne kótovaných ruských aktív.

Toto opatrenie sa vzťahuje na nasledujúce otvorené fondy:

 • Amundi Funds Russian Equity (luxemburský fond) od pondelka 28. februára 2022
  Krajina registrácie, všetky agregované triedy aktív: Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Maďarsko, Slovensko, Španielsko, Česká republika, Holandsko, Portugalsko, Lichtenštajnsko, Bulharsko
 • Amundi Funds Emerging Europe a Mediterranean Equity (luxemburský fond) od utorka 1. marca 2022
  Krajina registrácie, všetky agregované triedy aktív: Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Nemecko, Švédsko, Rakúsko, Taliansko, Bulharsko, Rumunsko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Slovensko, Fínsko, Taiwan, Česká republika, Írsko, Španielsko, Lichtenštajnsko, Holandsko, Slovinsko, Čile

Pre úplné informácie prosíme, aby ste si preštudovali Oznámenie investorom týkajúce sa každého fondu. Pre fondy predávané na Slovensku nájdete informácie na detaile fondov na našich webových stránkach.

Fond Amundi CR Dlhopisový Plus, ktorý bol pozastavený v pondelok 28. februára 2022, je od 8. marca 2022 opäť otvorený pre obchodovanie.

Fond Amundi Eastern Europe Stock (rakúsky fond), ktorý bol pozastavený v pondelok 28. februára 2022, je opäť otvorený na obchodovanie od 17. októbra 2022.
Krajina registrácie, všetky agregované triedy aktív: Rakúsko

Pozastavené oceňovanie fondov - ETF

Vzhľadom na pozastavenie kotácie všetkých ETF s ruskými expozíciami zo strany Euronext, Borsa Italiana a Deutsche Börse a tiež kvôli skutočnosti, že podkladové aktíva indexu nemožno v súčasnej dobe obchodovať, bolo v rámci ochrany záujmov investorov prijaté rozhodnutie pozastaviť oceňovanie, emisie, odkupy a konverzie akcií nasledujúcich Lyxor ETF s účinnosťou od 4. marca 2022 a do odvolania:

 • Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - FR0011869387 od piatku 4. marca 2022
  Krajina registrácie: Francúzsko
 • Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - LU1923627092 (akumulačná trieda) a LU1923627332 (distribučná trieda) od piatku 4. marca 2022
  Krajina registrácie, všetky agregované triedy aktív: Luxembursko, Belgicko (len distribúcia), Rakúsko, Nórsko, Holandsko, Francúzsko, Fínsko, Španielsko, Švédsko, Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Dánsko, Japonsko, Spojené kráľovstvo, Čile

Informácie o ocenení ruských aktív v otvorených fondoch Amundi

V súvislosti so súčasným dianím na trhu Amundi denne prispôsobuje svoju politiku oceňovania ruských aktív, pričom berie do úvahy najnovší vývoj na miestnych a medzinárodných trhoch.

Od 7. marca až do odvolania platia pre všetky európske otvorené fondy nasledujúce pravidlá oceňovania:

 • Akcie: všetky ADR, GDR a miestne cenné papiere sú ocenené ako cenné papiere s nulovou hodnotou.
 • Pre miestne obchodované dlhopisy:
 • Dlhopisy v rubľoch (RUB): 0% nominálnej hodnoty.
 • Dlhopisy v „silnej mene“ (napr. USD, EUR, GBP): 0% nominálnej hodnoty

Pre akcie aj dlhopisy v rubľoch sa používa výmenný kurz aktuálneho dňa.

Vyššie uvedené informácie sa môžu v dôsledku vývoja situácie zmeniť.

Ďalšie novinky