Pád SVB nepredstavuje systematické riziko pre finančné trhy

Paris, 14. marec 2023

Corporate

Spoločnosť Amundi mala investované v problematických amerických bankách (Silicon Valley Bank – SVB, Signature Bank a Silvergate Bank) zanedbateľné množstvo svojich aktív, a to už pred pádom samotnej SVB. K 8. marca 2023 to bolo 0,003 % globálnych aktív pod správou.

Čo sa stalo Silicon Valley Bank?

Silicon Valley Bank (SVB) bola komerčná banka so špecializáciou na start-upy v Silicon Valley. Banka sa spoliehala na veľkoobchodné financovanie, bola silne koncentrovaná na technologický priemysel a mala nižšie kapitálové požiadavky a nižší regulačný dohľad ako väčšie banky, čo všetko prispelo k jej kolapsu. Prvé náznaky naznačujú, že skutočný krach banky bol iniciovaný nesúladom aktív a pasív, na rozdiel od akýchkoľvek problémov odvodených z nesprávneho ocenenia podkladových aktív.

Pohľad Amundi na situáciu na finančných trhoch po páde Silicon Valley Bank

Z nášho pohľad nejde o udalosť, ktorá by mohla viesť k pádu veľkých amerických bánk, ako to bolo v prípade krachu Lehman Brothers. V prípade Lehman Brothers išlo o úverový problém (obrovské znehodnotenie rizikového držania MBS – cenných papierov naviazaných na hypotéky), rozsah strát bol výrazne vyšší a banka bola vysoko zadlžená a významne prepojená s finančným systémom prostredníctvom rozsiahlej siete derivátov.

Naproti tomu SVB (a ďalšie problematické americké banky) bola oveľa menej zadlžená (nižší pákový efekt). Nemala žiadnu obrovskú expozíciu v oblasti derivátov a bola tiež menej prepojená. Ide skôr o individuálnu udalosť av podobnej situácii sa podľa nášho názoru nenachádzajú žiadne veľké banky.

Celkovo si myslíme, že veľké banky sú v oveľa lepšej kondícii ako v roku 2008 a nemáme u nich obavy z hľadiska solventnosti a schopnosti absorbovať šoky. 

Prečítajte si celý komentár Amundi (v angličtine)