Hospodárske výsledky Q4 2022 a celý rok 2022

Paris, 08. február 2023

Corporate

V stredu 8. februára zverejnila spoločnosť Amundi svoje ročné výsledky a výsledky za 4. štvrťrok 2022 (Q4 2022).

Napriek obťažnému vývoji na trhoch dokázala spoločnosť Amundi v roku 2022 úspešne obstať a za celý rok dosiahla skvelej ziskovosti1 vo výške 1.2 miliárd eur. Upravený čistý zisk2, 3 za Q4 2022 vzrástol oproti predchádzajúcemu štvrťroku o +7.5 % na 303 miliónov eur vďaka vyšším čistým výnosom a pokračujúcej dobrej prevádzkovej efektívnosti. Integrácia spoločnosti Lyxor bola dokončená za menej ako deväť mesiacov, pričom prvé synergické efekty boli zaznamenané už v tomto roku, teda rýchlejšie, ako sa očakávalo.

Spoločnosť Amundi pokračuje v expanzii aj vďaka plánu Ambitions 2025 a v čase, keď európsky trh otvorených fondov zažíva rozsiahle odlevy, hlási za finančný rok 2022 pozitívny prílev finančných prostriedkov vo výške +7 miliárd eur.

 

Spravované aktíva spoločnosti Amundi (AUM) k 31. decembru 2022 činili 1 904 miliárd eur, čo predstavuje pokles o -7.7 % v dôsledku negatívnych trhových a menových vplyvov.

Kompletné výsledky nájdete tu (v angličtine)

Kompletné výsledky nájdete tu (v angličtine)

1 Čistý zisk pripadajúci na skupinu. Upravené údaje: bez amortizácie distribučných zmlúv a v roku 2021 bez nákladov na integráciu Lyxor a bez vplyvu na Affrancamento.
2 Čistý zisk pripadajúci na skupinu.
3 Upravené údaje: bez amortizácie distribučných zmlúv a v roku 2021 bez nákladov na integráciu Lyxor a bez vplyvu na Affrancamento