Hospodárske výsledky Q2 a H1 2022

Paris, 29. júl 2022

Corporate

Skupina Amundi zverejnila dňa 29. júla svoje hospodárske výsledky za 2. štvrťrok a 1.polrok 2022. Aj napriek nepriaznivému trhovému prostrediu bolo dosiahnuté výborného obchodného výsledku, pričom čistý príliv prostriedkov (net inflows)1 dosiahol +1,8 miliárd € za štvrťrok a +5 miliárd € za uplynulý polrok.

Celková výška majetku pod správou (AUM) skupiny Amundi dosahuje k 30. júnu 2022 hodnotu 1 924 miliárd €, čo predstavuje 7 % medziročný nárast.

Kompletné výsledky nájdete tu (v angličtine)

1. Celková výška majetku pod správou (AUM) a čistý príliv prostriedkov (net inflows) vrátane Lyxor AM k 1. štvrťroku 2022 zahrnuje majetok spravovaný v rámci poradenstva a uvedený na trh a berie v úvahu 100 % spravovaných aktív ázijských joint-venture (JV) a čistý príliv prostriedkov. V prípade Wafa v Maroku sú aktíva vykazované na proporčnom konsolidovanom základe.