Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - základné informácie

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483. Spoločnosť, ako český obchodník s cennými papiermi, poskytuje investičné služby na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky podľa ustanovení § 65 zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch a investičných službách. Príslušné povolenia k poskytovaniu investičných služieb boli Spoločnosti vydané Komisí pro cenné papíry, so sídlom Washingtonova 7, 111 21 Praha 1, Česká republika, dňa 28. 6. 2000, právoplatnosť 24. 7. 2000, č.j. 52/2004-b/00, resp. dňa 14. 3. 2001, právoplatnosť 21. 3. 2001, č.j. 43/N/4/2001/1, resp. dňa 31. 10. 2003, právna moc 6. 11. 2003, č.j. 43/N/140/2003/1, resp. dňa 30. 11. 2005, č.j. 43/N/121/2005/1. Ku dňu 1. 4.2006 Komisia pre cenné papiere zanikla a jej agendu prevzala Česká národní banka.

 Predstavenstvo

Franck du Plessix

Predseda predstavenstva

Roman Pospíšil

Podpredseda predstavenstva

Tony Du Prez

Člen predstavenstva

Vendulka Klučková

Člen predstavenstva

   

Dozorná rada

Michel Pelosoff

Predseda dozornej rady, (od 3.1.2019)

Werner Kretschmer

Člen dozornej rady

Yann Robin Dumontheil

Člen dozornej rady

Jean-Yves Glain

Člen dozornej rady

Paolo Ianonne

Člen dozornej rady